Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0110

1.3 Site name

Acumulările Rogojești - Bucecea

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10 
BA054Anas acuta    40  150         
BA052Anas crecca    1300  1600         
BA050Anas penelope    70  160         
BA053Anas platyrhynchos    8000  10000   
BA053Anas platyrhynchos           
BA053Anas platyrhynchos    300  600   
BA055Anas querquedula    300  400         
BA051Anas strepera    20  50         
BA041Anser albifrons    200  500         
BA028Ardea cinerea    100  150         
BA029Ardea purpurea   
BA059Aythya ferina    1500  2000   
BA061Aythya fuligula    300  650         
BA062Aythya marila    30         
BA060Aythya nyroca    45   
BA021Botaurus stellaris     
BA136Charadrius dubius    10  15         
BA196Chlidonias hybridus    15  20         
BA197Chlidonias niger    30  45         
BA031Ciconia ciconia    1000  1200   
BA081Circus aeruginosus    10  25   
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus    15   
BA038Cygnus cygnus    15         
BA036Cygnus olor    250  350         
BA027Egretta alba    100  150   
BA026Egretta garzetta    30  40         
BA125Fulica atra    2000  3500   
BA002Gavia arctica    15         
BA001Gavia stellata           
BA075Haliaeetus albicilla     
BA131Himantopus himantopus    10  60         
BA022Ixobrychus minutus    30  60   
BA338Lanius collurio         
BA339Lanius minor    15  20         
BA459Larus cachinnans    250  350         
BA177Larus minutus    10       
BA179Larus ridibundus    2000           
BA156Limosa limosa    300  400   
BA068Mergus albellus    50  120         
BA017Phalacrocorax carbo    300  500         
BA393Phalacrocorax pygmeus    20  80         
BA151Philomachus pugnax    1500  2000   
BA140Pluvialis apricaria    150  400   
BA195Sterna albifrons    10       
BA193Sterna hirundo    20  30         
BA161Tringa erythropus    300  500         
BA166Tringa glareola    20  200         
BA165Tringa ochropus    100  150         
BA162Tringa totanus    150  200         
BA142Vanellus vanellus    800  1500         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0648.88
N077.40
N1224.51
N148.27
N1510.66
N230.28

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se află în partea vestică a județului Botoșani, la contactul Câmpiei Moldovei cu podișul înalt al Sucevei fiind încadrat din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podișului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare. Acumulările Rogojești și Bucecea au ca folosință alimentarea cu apă și producerea de energie electrică.;

4.2 Quality and importance

Acumulările Rogojești - Bucecea sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare evidențiindu-se aglomerările mari de păsări acvatice în timpul migrației. Deja, lacurile sunt locuri importante de cuibărit pentru multe specii de păsări de apă, fiindcă vegetația palustră este abundentă pe lângă maluri și chiar formează insule mari de stuf. Lângă lacuri (mai ales lângă acumularea Bucecea) găsim mlaștini, pășuni și culturi agricole extensive care oferă loc de hrană pentru mai multe specii ca barza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf (Circus aeroginosus), etc. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04No
MF02.01.01Ni
MF03.01Ni
MF03.01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

A fost propus de către Ecotur Sibiu, ca rezultat al proiectului \"Important areas for fish in Romania - Preinventory for a draft list of Natura 2000 sites (SCIs) for five fish species\" Documentatie specifica: Documentatie habitate: {amenajamentele silvice.(91V0)}; Documentatie specii : {Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola", cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)};  {Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(5197)};{Dr. Doru Banaduc, Muzeul de Istorie Naturala Sibiu(6145)};{Dr. Ilei Telcean, Universitatea din Oradea(6965)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0175 Pădurea Tălășmani și al ariei naturale protejate Pădurea Tălășmani, cod 2.408
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 877/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani şi al ariei naturale protejate Pădurea Tălăşmani, cod 2.408

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY