Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0111

1.3 Site name

Berteștii de Sus - Gura Ialomiței

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2021-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.755556
Latitude:44.760964

2.2 Area [ha]

6864.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA042Anser erythropus   
BA255Anthus campestris    50  100   
BA396Branta ruficollis    550  1500 
BA133Burhinus oedicnemus    10   
BA403Buteo rufinus    10   
BA403Buteo rufinus     
BA243Calandrella brachydactyla    20  50   
BA138Charadrius alexandrinus     
BA031Ciconia ciconia    200  1000   
BA031Ciconia ciconia    10   
BA081Circus aeruginosus    20  50   
BA082Circus cyaneus    20  50   
BA083Circus macrourus    10   
BA084Circus pygargus    10  30         
BA231Coracias garrulus    20  50   
BA026Egretta garzetta    50  100   
BA379Emberiza hortulana    10  20         
BA511Falco cherrug         
BA097Falco vespertinus    200  1500   
BA097Falco vespertinus    10  30   
BA135Glareola pratincola    50  120   
BA131Himantopus himantopus    15   
BA151Philomachus pugnax    1000  3000   
BA132Recurvirostra avosetta    20  40   
BA132Recurvirostra avosetta    10  20   
BA166Tringa glareola    100  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.64
N073.10
N1217.95
N1444.30
N153.16
N1624.94
N213.66
N230.10
N262.16

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Limitele sitului cuprind pajiștile sărăturate dintre Dunăre și limita tereasei între localitățile Gura Ialomiței în sud și Berteștii de Sus în nord. Situl cuprinde și propunerea de SCI Sărăturile de la Gura Ialomiței.;

4.2 Quality and importance

Situl propus cuprinde o saratura de dimensiune mare cu o populatie foarte semnificativa de Glareola pratincola. Saratura este folosita in timpul migratiei de multe specii de importanta comunitara, precum Philomachus pugnax (aprox 1000 la data de 29.04.2010)sau Falco vespertinus (aprox 920 observate la data de 29.04.2010). In padurea de langa Bertestii de Jos exista o colonie de Falco vespertinus. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

• Buză, M. (coordonator), 1998, Studiul sistemic al rezervațiilor naturale din județul Alba, Institutul de Geografie din cadrul Academiei Române • Cristea, V., 1977, Contribuții la studiul fitocenologic al pădurilor din Podișul Secașelor, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 79-90 • Cristea, V., 1979, Flora și vegetația Podișului Secașelor, Teza de doctorat, UBB Cluj-Napoca • Drăgulescu, C., 1977. Caracterizarea generală a florei și vegetației împrejurimilor comunei Păuca (jud. Sibiu), Stud. Com., Muz. ști. Nat. Brukenthal, Sibiu: 79-89 • Doniță, N., Popescu, A., Paucă - Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriș I.A., 2005-a: Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică. București, 496 pp. • ***, Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti; Studiul Genaral al O.S. Petresti, ICAS • ***, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, ICAS; • ***, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, ICAS; • ***, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamneș. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(40A0)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6210)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6240)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6440)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6510)}; {RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(9170)};{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(91E0)};{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(91I0)};{RNP, ICAS,Amenajamentul Silvic al U.P. III Vingard, O.S. Petresti, Studiul Genaral al O.S. Petresti, Amenajamentul Silvic al U.P. IV Sangatin, O.S. Saliste, Amenajamentul Composesoratului Apoldu de Jos, Amenajamentul fondului forestier al Comunei Loamnes.(91Y0)}; {Universitatis Babes-Bolyai(6240)}; {Grup Natura 2000 com. pers.(6240)}; Documentatie specii :    {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6908)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6948)}; {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6199)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY