Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0114

1.3 Site name

Cursul Mijlociu al Someșului

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.304431
Latitude:47.360425

2.2 Area [ha]

33208.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA085Accipiter gentilis                 
BA086Accipiter nisus                 
BA298Acrocephalus arundinaceus                 
BA296Acrocephalus palustris                 
BA297Acrocephalus scirpaceus                 
BA168Actitis hypoleucos                 
BA324Aegithalos caudatus                 
BA247Alauda arvensis                 
BA229Alcedo atthis    20  30   
BA053Anas platyrhynchos                 
BA255Anthus campestris    10  15   
BA256Anthus trivialis                 
BA089Aquila pomarina    10         
BA089Aquila pomarina           
BA028Ardea cinerea                 
BA221Asio otus                 
BA218Athene noctua                 
BA215Bubo bubo     
BA087Buteo buteo                 
BA224Caprimulgus europaeus    30  50   
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA365Carduelis spinus                 
BA334Certhia familiaris                 
BA136Charadrius dubius                 
BA196Chlidonias hybridus    100  200         
BA031Ciconia ciconia           
BA031Ciconia ciconia     
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus           
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA207Columba oenas                 
BA208Columba palumbus                 
BA350Corvus corax                 
BA113Coturnix coturnix                 
BA122Crex crex    200  250   
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA238Dendrocopos medius    100  160   
BA240Dendrocopos minor                 
BA236Dryocopus martius    10         
BA376Emberiza citrinella                 
BA099Falco subbuteo                 
BA096Falco tinnunculus                 
BA092Hieraaetus pennatus     
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio    600  800         
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor    60  80         
BA292Locustella luscinioides                 
BA246Lullula arborea    1000  1200   
BA230Merops apiaster    40  60         
BA383Miliaria calandra                 
BA337Oriolus oriolus                 
BA214Otus scops                 
BA112Perdix perdix                 
BA072Pernis apivorus    10   
BA234Picus canus    400  500   
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA249Riparia riparia    80  150         
BA155Scolopax rusticola                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA219Strix aluco                 
BA220Strix uralensis    12         
BA164Tringa nebularia                 
BA232Upupa epops                 
BA142Vanellus vanellus                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.66
N070.82
N1221.87
N1415.45
N158.10
N1648.09
N170.25
N190.12
N210.73
N231.36
N260.55

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Culoarul Someșului cuprins de sit se înscrie în interiorul Platformei Someșene, între localitățile Ileanda (SJ) și Remeți pe Someș (MM). Prezența lui constituie o relativă discontinuitate geografică între partea nordică și cea sudică a Platformei Someșene. În ansamblu, culoarul are sectoare largi de peste 2 km, dar și sectoare unde valea se îngustează până la câteva sute de metri (Perii Vadului, Răstoci). Sectoarele mai largi adăpostesc până la 9 nivele de terasă. Afluenții săi (Poiana, Almașul, Agrijul, Valea Sărată) drenează aproximativ o treime din suprafața județului Sălaj. Pe lângă afluenții Someșului, cuprinde și câteva heleștee (Cehu Silvaniei, Sălățig, Someș Odorhei, Cheud). Situl reunește porțiuni ale teritoriilor administrative a 12 comune din județul Sălaj și 3 din Maramureș. ;

4.2 Quality and importance

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare de cristel de câmp (Crex crex), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), sfrâncioc cu fruntea neagră (Lanius minor), viespar (Pernis apivorus) și acvilă mică (Hieraaetus pennatus). Este o zonă de deal cu un aspect foarte variat, care cuprinde lunca Someșului între Gîlgău și Ulmeni respectiv dealurile împădurite care o înconjoară. Zonele deschise sunt concentrate îndeosebi în vecinătatea râului, fiind destinate cu precădere agriculturii, reprezentând un habitat prielnic pentru cristelul de câmp. Este o zonă importantă de cuibărit pentru sfrânciocul cu fruntea neagră în interiorul Transilvaniei. În partea vestică a sitului remarcăm procentul relativ ridicat al dealurilor ierboase cu tufărișuri unde întâlnim în număr mare sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio) și ciocârlia de pădure (Lullula arborea). În pădurile bătrâne, pe lângă păsări răpitoare care cuibăresc în număr apreciabil cum ar fi viesparul (Pernis apivorus) există o populație importantă de ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius) și ghionoaie sură (Picus canus). ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02Ni
LA04Ni
MA04.03Ni
LA08Ni
HA10.01No
LA11Ni
LB02.02No
MB02.02Ni
HB02.04No
MC01.07Ni
MD02.01.01Ni
LE01.01No
LF02.01.01Ni
LF03.02.03Ni
LF04Ni
LF06Ni
LG05.04Ni
HH01No
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1.Ariile de importanță avifaunistică din România - documentații, S.O.R., editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. 2.Studiu de fundamentare privind protecția oficială a unor zone naturale și monumente ale naturii din județul Mehedinți. Documentatie specii : {Baza de date INCDDD.(A027)};{baza de date incddd(A028)};{baza de date incddd(A036)};{baza de date incddd(A041)};{baza de date incddd(A051)};{baza de date incddd(A053)};{baza de date incddd(A056)};{baza de date incddd(A059)};{Baza de date INCDDD.(A075)};{baza de date incddd(A088)};{baza de date incddd(A123)};{baza de date incddd(A125)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO980.14

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Cele cinci arii naturale protejate de pe teritoriul sitului au fost declarate prin Legea nr. 5 din 2000, la pozițiile: 2.683, 2.685, 2.687, 2.688 și 2.692.(Pădurea La Castani, Stanii Clițului, Pietrele Moșu și Baba, Calcarele de Rona, Lunca cu lalea pestriță - Valea Sălajului).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY