Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0117

1.3 Site name

Drocea - Zarand

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.094322
Latitude:46.196864

2.2 Area [ha]

40696.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA089Aquila pomarina    10   
BA104Bonasa bonasia    50  70   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    100  150   
BA031Ciconia ciconia    20  30         
BA030Ciconia nigra    12   
BA122Crex crex    40  80   
BA239Dendrocopos leucotos    400  800   
BA238Dendrocopos medius    120  150   
BA429Dendrocopos syriacus    15  30         
BA236Dryocopus martius    60  120   
BA321Ficedula albicollis    3000  5000   
BA320Ficedula parva    400  800   
BA092Hieraaetus pennatus     
BA338Lanius collurio    450  850         
BA339Lanius minor    60  80         
BA246Lullula arborea    500  900   
BA072Pernis apivorus     
BA234Picus canus    1500  2500   
BA220Strix uralensis    60  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Campanula grossekii                   
Cardamine flexuosa                   
Crocus banaticus                   
Daphne mezereum                   
Epilobium montanum                   
Fagus moesiaca                   
Fritillaria meleagris                   
1866Galanthus nivalis                   
Helleborus purpurascens                   
Juniperus communis                   
Quercus pubescens                   
1849Ruscus aculeatus                   
Scilla bifolia                   
Senecio nemorensis ssp. fuchsii                   
Silene heuffelii                   
Stellaria holostea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.77
N145.71
N157.03
N1682.94
N170.50
N190.28
N210.48
N230.53
N261.77

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Aria este cuprinsa in perimetrul Muntilor Zarandului (parte a Muntilor Apuseni), care sunt situati intre raul Mures (la sud) si raul Crisul Alb (la nord). Din punct de vedere al vegetatiei zona se caracterizeaza in principal prin existenta unor paduri compacte constituite din arborete (formatiuni forestiere) proprii dealurilor, in special garnitele si cerete in amestec cu gorunul si fagul. Totodata acestea se afla incadrate in masivul paduros compact, de mare extindere, care cuprinde toata culmea principala a Muntilor Zarandului (numiti si muntii Highis - Drocea). Floraeste caracteristica dealurilor inalte, iar elementele montane sunt putin numeroase. ca structura, padurile din zona au urmatoarea componenta (in suprafata ocupata): Quercus petraea - 30%, Quercus cerris - 7%, Q. frainetto - 7%, Carpinus betulus - 11%, alte specii (artar, mesteacan, ciresc salbatic, tei) - 9%. este remarcabila aparitia unor hibrizi de quercine. Suprafete intinse isi pastreaza caracterul natural, existand chiar portiuni de paduri semivirgine. Influenta climatului local (influenta sud-vestica, temperatura medie anuala de citca +10gC la periferie si de 7 - 8 gC pe culmi) se resimte si asupra repartitiei esentelor lemnoase: gorun in partea superioara a formelor de relief, apoi cer si garnita, iar pe versantii umbriti apar fagul si carpenul. Padurile zonei se afla in general intr-o buna stare de conservare. Flora Muntilor Zarandului consta din 1110 specii de cormofite, la care se adauga circa 800 specii de plante inferioare. Intre acestea se afla inclusiv specii rare si ocrotite. Fauna zonei este aprope nestudiata, desigur ca urmare a dificultatilor de deplasare. Sunt prezente specii proprii zonei forestiere de altitudine medie precum cerbul, capriorul si mistretul, vulpea jderul, bursucul, iepurele, precum si trei specii de carnivore mari, respectiv lupul, rasul si pisica salbatica. Pe cuprinsul ariei se afla se afla Rezervatia Naturala \\\"Runcu - Grosi\\\", situata langa satul Grosii Noi, cu o suprafata de 261,80 ha *legea 5/2000, pozitia 2.87, constituita din paduri mari de gorun. Un element important pentru mentinerea starii satisfacatoare (chiar optime) a ecosistemelor naturale de aici este absenta localitatilor si a drumurilor in interiorul perimetrului propus ca SPA cu exceptia unor scurte drumuri forestiere. Zona prezinta atractivitate turistica redusa pe cuprinsul ei neexistand amenajari turistice. este insa in curs de modernizare drumul judetean DJ708 Capruta - Gurahant, ceea ce ar putea atrage dupa sine dezvoltarea putinelor localitati de pe acest traseu inclusiv din punct de vedere al dotarilor turistice. La marginea sudica a sitului se afla importanta sosea nationala Deva-Arad si este proiectata autostrada care va urma malul drept al Muresului. In cadrul unei documentatii vechi (1978) a ICAS Filiala Timisoara, s-a propus constituirea in zona a unui parca national, iar in interiorul sau delimitarea a patru zone de protectie integrala (Z. Oarcea, 1999), argumentele fiind in primul rand de natura silvica.;

4.2 Quality and importance

Regiune de munti de mica altitudine (sub 836 m), acoperita cu paduri compacte de foioase, putin sau deloc afectatia de prezenta si activitatile omului. Aria este importanta prin existenta unor populatii clocitoare bine reprezentate a 14 specii de pasari, listate in Anexa I a Directivei Pasari 2009/147/EC.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Studiu de impact Flora-Fauna-Dealul Cetății Deva, Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca(2002); 2. Burnaz Silvia(1993)-Contribuții la cunoașterea faunei de Macrolepidoptere a Măgurilor Devei, Buletin de Informare al Societății Lepidopterologice Române, Cluj-Napoca, 4(1):3-11; 3. Cîndea Maria(1975-1976): Conspectul sistematic al plantelor vasculare de pe Dealul Cetății Deva-Sargetia, Acta Musei Devensis, Series Scientia Naturae, 11-12: 139-156, Muzeul Județean Deva; 4. Schraiber,St., Nuțu,A.(1968)-Rarități în flora dealurilor Devei-Sargetia, Acta Musei Devensis: 589-601, Muzeul Județean Deva; 5. Ghira,I.(1994)-A new lacertid species in Transilvanian herpetofauna: Lacerta praticola pontica Lantz@Cyren,1919 - Sargetia, Acta Musei Devensis, Series Scentia Naturae, 16: 151-153; 6. Ghira, I.(1994)-New records of two romanian viper species(Vipera ammodytes ammodytes L. and Vipera berus berus L.) in Hunedoara, Alba and Arad Counties-Sargetia, Acta Musei Devensis, Series Scentia Naturae, 16: 154-158. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Studiu de impact efectuat de catre Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca.(9180)}; {amenanjamentele silvice, investigatii in teren.(9170)};{investigatii de teren ICAS 2007.(91L0)}; {amenajamente silvice(91Y0)}; Documentatie specii : {Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(6199)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO981.30

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Zona nu are statut de protectie cu exceptia rezervatiei de 261,80 ha \"Runcu - Grosi\"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY