Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0122

1.3 Site name

Lacul și Pădurea Cernica

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.302103
Latitude:44.446472

2.2 Area [ha]

3782.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO32Bucureşti - Ilfov
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA060Aythya nyroca    15   
BA060Aythya nyroca    70  100   
BA231Coracias garrulus    10  15   
BA429Dendrocopos syriacus    75  90   
BA321Ficedula albicollis                 
BA002Gavia arctica       
BA002Gavia arctica           
BA338Lanius collurio                 
BA338Lanius collurio                 
BA339Lanius minor    10  15         
BA179Larus ridibundus    15000  18000   
BA023Nycticorax nycticorax    10   
BA023Nycticorax nycticorax           
BA023Nycticorax nycticorax    50  200   
BA393Phalacrocorax pygmeus    10  50   
BA393Phalacrocorax pygmeus    80  150   
BA193Sterna hirundo                 
BA193Sterna hirundo    100  200         
BA213Tyto alba           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex sp.                   
Dytiscus marginalis                   
1263Lacerta viridis                   
Lepus europaeus                   
1357Martes martes                   
2631Meles meles                   
2634Mustela nivalis                   
1358Mustela putorius                   
2469Natrix natrix                   
1292Natrix tessellata                   
Nuphar lutea                   
Nymphaea alba                   
Quercus sp.                   
Talpa europaea                   
Taxodium distichum                   
Tilia cordata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.31
N074.30
N123.82
N140.19
N230.21
N1680.11

Total Habitat Cover

99.93999999999998

Other Site Characteristics

Zona Lacului Cernica este caracteristica padurilor de leau cu specii forestiere sudice (mediteraneene), paduri care au devenit din ce în ce mai reduse, datorita exploatarilor forestiere. Zonele stuficole fixate i libere, precum i padurea asociata, ofera acestei arii calitatea de sit ornitofaunistic de o valoare deosebita pentru Câmpia Româna. În aceasta zona au fost semnalate 118 specii de pasari, din care o parte se regasesc pe Directiva Pasari, restul având statut legal de protecie (prin lege i/sau protejate de alte convenii i acorduri internaionale). Exista doar câteva specii de pasari care nu au un statut legal de protecie. În plus, mai exista i alte specii protejate de fauna, ce se regasesc i pe Directiva Habitate. ;

4.2 Quality and importance

Intenia de a constitui în sit Natura 2000 Lacul Cernica i padurea limitrofa exista de mai mult timp, datorita faptului ca în zona respectiva au fost semnalate un numar mare de specii care se regasesc pe cele doua directive europene. Complexul de ecosisteme din zona ofera condiii prielnice dezvoltarii speciilor de flora i fauna existente, fiind considerate i ca un suport pentru pasarile aflate în migraie, mare parte dintre ele cu statut legal de protecie. Lacul Cernica este ultimul din salba de lacuri a râului Colentina, fiind amenajat iniial pentru alimentarea cu apa a Bucuretiului i pentru agrement. Lacul pastreaza însa i o zona naturala, care în asociere cu padurea, reprezinta un suport pentru speciile de fauna de aici, în special pasari. Chiar daca în acest moment lacul este concesionat ca bazin piscicol, acest lucru nu face decât sa ajute pasarile, prin faptul ca este gestionat corespunzator, lucru indicat i de plaurii care se regasesc aici, loc ideal de cuibarire, adapost i refugiu, în special pentru pasarile de apa. Aceste pasari gasesc aici i resurse pentru hrana lor. Pe lac exista de câiva ani o colonie de stârci i cormorani, specii protejate de lege. Padurea este un rest al Codrilor Vlasiei, cu predominana de cvercinee în asociere însa i cu alte esene (tei, salcie etc.), iar în interiorul acesteia se gasesc exemplare de arbori seculari, precum i alte elemente de flora i fauna protejate. Imediata învecinare a sitului cu aezarile umane nu constituie un pericol major pentru speciile de fauna protejate, deoarece în aceasta zona nu exista i nici nu s-a propus o viitoare dezvoltare industriala. Faptul ca starea de sanatate a habitatelor din zona este stabila i pasarile migratoare, protejate, apar an de an la Cernica, reprezinta înca un argument pentru constituirea acestei zone în SPA i includerea acestui sit în reeaua Natura 2000. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBNI
MF03.01NI
ME01NI
ME01.01NO
L690NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

1.D. Mititelu, T. Chifu, 1980-1993, Flora i vegetaia judeului Botoani, din volumul Studii i comunicari, Complexul Muzeal tiinele Naturii, Ioan Borcea , Bacau, România 2.Ion Sârbu, Adrian Oprea, Ionel Lupu, 2005, Specii de plante vasculare ameninate din Moldova, pag 18, Asociaia Dendro-Ornamentala, Anastasie Fatu Iai, România 3.Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihailescu S., 1994- Lista Roie a plantelor superioare din România. Institutul de biologie- Studii, Sinteze, documentaii de ecologie, 1: 1-52 4.tefan N.,Oprea Adrian,2002,Rezervaii naturale din jud. Botoani. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Mititelu D., colab., 1974, Vegetatia mlastinei de la Lozna - Dersca (Jud. Botosani), Stud. Com. Muz. sti. Nat. Bacau: 183-196(6430)}; Documentatie specii : {Rákosy, L. (1996): “Die Noctuiden Rumaniens”, Stapfia 46(4027)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0122
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY