Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0134

1.3 Site name

Munții Gutâi

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.763378
Latitude:47.815750

2.2 Area [ha]

28439.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (90.63 %) Continental (9.37 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA091Aquila chrysaetos     
BA104Bonasa bonasia    90  110   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    70  90   
BA030Ciconia nigra           
BA122Crex crex    10  12         
BA239Dendrocopos leucotos    80  110   
BA236Dryocopus martius    40  45   
BA103Falco peregrinus     
BA321Ficedula albicollis    5000  6000   
BA320Ficedula parva    800  850   
BA359Fringilla coelebs                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA338Lanius collurio    1400  1600         
BA369Loxia curvirostra                 
BA246Lullula arborea    500  550   
BA270Luscinia luscinia                 
BA383Miliaria calandra                 
BA262Motacilla alba                 
BA261Motacilla cinerea                 
BA319Muscicapa striata                 
BA277Oenanthe oenanthe                 
BA072Pernis apivorus    25  35   
BA315Phylloscopus collybita                 
BA241Picoides tridactylus    15  20   
BA234Picus canus    85  95   
BA266Prunella modularis                 
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA318Regulus ignicapillus                 
BA317Regulus regulus                 
BA276Saxicola torquata                 
BA155Scolopax rusticola                 
BA361Serinus serinus                 
BA220Strix uralensis    40  50   
BA311Sylvia atricapilla                 
BA108Tetrao urogallus    10  15   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.91
N1426.06
N152.89
N1644.59
N175.69
N196.98
N220.45
N2612.39

Total Habitat Cover

99.96000000000001

Other Site Characteristics

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală și alpină, cuprinzând Munții Gutâi. Extremitatea vestică a sitului este mărginită de valea Pârâului Firiza, la nord de terenurile agricole din vecinătatea localității Săpânța,la nord-est localitatea Sighetu-Marmației, la est localitățile Mara și Desești iar în extremitatea sudică localitatea Cavnic. Cuprinde în principal zone forestiere și importante zone de pajiște. ;

4.2 Quality and importance

Populații cuibăritoare importante pentru speciile de interes conservativ european: muscar gulerat (Ficedula albicollis), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), șoim călător (Falco peregrinus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos) și ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos). Situl asigură o mai bună acoperire a arealului național de distribuție al acestor specii.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1. Horeanu Cl., Horeanu Gh., 1981, Flora și vegetația rezervației forestiere Ceornohal (Jud. Botoșani). Ocr. Nat. și Med. Înconj., t. 25, nr. 2: 211-220 2. Pașcovschi S., Doniță N., 1967, Vegetația lemnoasă din silvostepa României. Edit. Acad. RSR, București 3. Sârbu I., Oprea Ad., 2002, Raport la Grantul nr. 41, Tema B17 (CNCSIS/MEC): Studii biocenologice și de monitoring în ariile protejate din jud. Botoșani 4. Enculescu P., 1909, Aria geografică a genului Rhus cotinus L. în România. Rev. Păd., București Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Horeanu C., Horeanu G., 1981, Flora si vegetatia rezervatiei forestiere Cernohal (jud. Botosani). Ocrot. Nat. si a Med. Inconj., 25(2): 211-220.(40C0)}; Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO980.78

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY