Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0136

1.3 Site name

Oltenița - Ulmeni

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.833039
Latitude:44.134683

2.2 Area [ha]

12405.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA041Anser albifrons    200  1000         
BA041Anser albifrons    300           
BA043Anser anser    200           
BA024Ardeola ralloides    800  1000   
BA060Aythya nyroca    130  240   
BA060Aythya nyroca    12  14   
BA136Charadrius dubius    200           
BA136Charadrius dubius             
BA196Chlidonias hybridus    300  500         
BA031Ciconia ciconia    600  800     
BA031Ciconia ciconia    50       
BA083Circus macrourus       
BA231Coracias garrulus       
BA177Larus minutus    30  50         
BA179Larus ridibundus    14000  20000     
BA020Pelecanus crispus      50   
BA151Philomachus pugnax    300  500         
BA034Platalea leucorodia    120  140   
BA195Sterna albifrons     
BA193Sterna hirundo    200     
BA193Sterna hirundo    20  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.01
N070.10
N1269.90
N145.49
N1613.04
N230.35

Total Habitat Cover

99.89

Other Site Characteristics

Limita sudică a sitului propus, urmărește granița de stat cu Bulgaria între kilometrul 401 în aval și kilometrul 425 în amonte. Situl cuprinde atât suprafața reprezentată de cursul Dunării cât și ostroavele din aceasta zonă. În aceast sit este inclus și fondul forestier cuprins în zona de dig - mal pe lungimea de 24 de km. Situl se extinde spre nord, incluzând și terenurile agricole ce fac parte din incinta indiguită Surlarii-Dorobantu ( din sudul localitatilor Ulmeni-Spațov-Mănăstirea).Situl propus cuprinde mare parte din suprafata de teren pe care a fost infiintata orezaria IAS Olariz Oltenita. La ora actuala orezaria este dezafectata,suprafata cuprinsa in sit fiind cultivata cu diferite plante tehnice si apartine unor societati private ce au luat in concesiune de la ADS.Terenurile arabile din această incintă au fost folosite ca și orezării. Întreaga zonă este străbătută de rețeaua de canale folosite în drenarea și inundarea terenurilor. Canalele păstrează în general apă pe întreaga perioadă a anului, reprezentând un habitat favorabil de hrănire pentru populațiile de păsări acvatice atât în perioadele de migrație cât și în sezonul estival. În perioadele cand nivelul Dunarii este ridicat (în general primavara și toamna), terenurile agricole propuse in sit sunt inundate, apa stationand pe o perioda mai lunga , 40-50 zile pe an. Terenurile agricole inundate găzduiesc în perioadele de migrație populații importante de păsări acvatice. Evacuarea apei din incintă se face prin intermediul statiilor de pompare . În perioadele în care nivelul Dunării este scăzut, bancurile de nisip care apar în zonele de depunere ale fluviului sunt zone importante de aglomerare pentru exemplarele de Pelecanus crispus, adăpostind în anumite perioade cel puțin 1% din populația Europeană a speciei. Aceste bancuri de nisip care apar odată cu scăderea nivelului apei, sunt adesea folosite ca zone de cuibărit de către anumite specii de păsări acvatice. În acest tip de habitat apar colonii de Sterna hirundo alături de care cuibărește în număr redus de exemplare și Sterna albifrons și Charadrius dubius. ;

4.2 Quality and importance

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12; b) numar de specii periclitate la nivel global: 4. Populatiile de berze albe (Ciconia ciconia) care cuibaresc in vecinatatea sitului, se hranesc in incinta agricola Ulmeni-Spantov-Manastirea. De asemenea in perioada estivala se pot observa aglomerari de exemplare imature(indivizi in al doilea an de viata care nu sunt inca apti pentru reproducere) care se hranesc in aceasta zona. Situl este important mai ales in perioadele de migratie si iarna pentru populatiile speciilor de pasari acvatice care se hranesc in zonele agricole sau care folosesc ostroavele ca loc de refugiu.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA07Ni
MA07No
MA08Ni
MA08No
MB02.02Ni
LC01.01Ni
LF03.01Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Formularul standard pentru caracterizarea ariilor naturale protejate Mlaștinile Murani, elaborat în anul 2000 studiul florei și vegetației rezervației ornitologice Lacul de acumulare Murani, Toth Kinga, Coste Ioan,Lucrare de licență, USAMVB Timișoara , 2001. Studiu de evaluare Rezervatia naturala de Interes national Mlastinile Murani -Unitatea de Suport pentru Integrare Romania -Cluj Napoca Kiss Andrei-Avifauna din zonele umede ale Banatului,Ed. Mirton,Timișoara 1999 Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY