Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0139

1.3 Site name

Piemontul Munților Metaliferi - Vințu

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2021-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.170728
Latitude:45.891706

2.2 Area [ha]

8369.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos           
BA229Alcedo atthis     
BA229Alcedo atthis    10   
BA052Anas crecca    200  400   
BA053Anas platyrhynchos    500  800   
BA255Anthus campestris    20  35   
BA089Aquila pomarina           
BA028Ardea cinerea    25  50         
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    50  80   
BA136Charadrius dubius    15  22   
BA197Chlidonias niger    50  100   
BA031Ciconia ciconia     
BA030Ciconia nigra     
BA080Circaetus gallicus     
BA082Circus cyaneus    30  50   
BA082Circus cyaneus    10  15   
BA122Crex crex    25  50   
BA238Dendrocopos medius    30  50   
BA429Dendrocopos syriacus    30  45   
BA236Dryocopus martius    12   
BA027Egretta alba    10  20   
BA379Emberiza hortulana    110  140  males   
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus           
BA097Falco vespertinus    25  50   
BA125Fulica atra    150  250         
BA002Gavia arctica    15   
BA002Gavia arctica     
BA001Gavia stellata     
BA075Haliaeetus albicilla       
BA338Lanius collurio    400  500         
BA339Lanius minor    40  60         
BA179Larus ridibundus    120  200         
BA246Lullula arborea    10  30         
BA230Merops apiaster    100  150   
BA214Otus scops    35  45   
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus     
BA017Phalacrocorax carbo    200  350         
BA234Picus canus    30  40         
BA249Riparia riparia    80  250   
BA210Streptopelia turtur    40  60   
BA220Strix uralensis    20         
BA307Sylvia nisoria    25  50   
BA004Tachybaptus ruficollis    40  60   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.33
N1225.93
N1426.16
N159.76
N1626.08
N170.40
N192.09
N214.74
N231.14
N262.37

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Situl se încadrează în regiunea biogeografică continentală. În sud-est situl este mărginit de Valea Râului Mureș și localitățile aferente acesteia dintre Rapoltu Mare în sud,sud-est și Vintu de Jos-Alba Iulia în nord, nord-est. La vest situl este mărginit de Munții Metaliferi. Cuprinde în principal zone forestiere dar și un mozaic de pășuni, fânețe(mai ales în partea estică), terenuri arabile și tufărișuri.;

4.2 Quality and importance

Această zonă se remarcă în primul rând datorită populației foarte însemnate de presură de grădină (Emberiza hortulana), a cărei densitate este semnificativă pentru interiorul țării. Prin desemnarea acestui sit, vom putea asigura perpetuarea speciei pe termen lung în această zonă a țării. De asemenea, este una dintre puținele zone din interiorul Transilvaniei, unde șerparul (Circaetus gallicus) cuibărește cu regularitate. Mureșul și zonele adiacente, reprezintă un important culoar de migrație pentru multe specii de păsări acvatice, dar și răpitoare, dintre care se remarcă vânturelul de seară (Falco vespertinus). Alte specii de interes conservativ care cuibăresc în zonă sunt acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), barza neagră (Ciconia nigra) și buha (Bubo bubo).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.01i
MB02i
MB07i
MC01i
LD01i
ME01i
MF02i
MF03i
MH01b
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal6
State/Province0
Local/Municipal17
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private77
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Documentatie specii :   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO981.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus"
Address:
Email:office@milvus.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY