Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0140

1.3 Site name

Scroviștea

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:0.000000
Latitude:0.000000

2.2 Area [ha]

0.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO32Bucureşti - Ilfov

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes     
BA028Ardea cinerea    45  55       
BA029Ardea purpurea    20         
BA024Ardeola ralloides    20  30       
BA060Aythya nyroca    100  250       
BA060Aythya nyroca         
BA038Cygnus cygnus    10   
BA238Dendrocopos medius    60  70       
BA240Dendrocopos minor    25  50       
BA429Dendrocopos syriacus    15  20         
BA026Egretta garzetta    10  50       
BA026Egretta garzetta    30  50   
BA022Ixobrychus minutus    20  38       
BA023Nycticorax nycticorax    10  50       
BA023Nycticorax nycticorax    25  40   
BA337Oriolus oriolus    450  550       
BA393Phalacrocorax pygmeus    250  300   
BA120Porzana parva           
BA119Porzana porzana           
BA155Scolopax rusticola                 
BA219Strix aluco    30  50       
BA307Sylvia nisoria    15         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.93
N120.98
N150.33
N1691.67
N211.74
N230.13
N262.22

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala. Situl cuprinde partea nord-estică a Văii Sticlăriei și Lacul Scroviștea până în dreptul localității Piscu. De asemenea pădurile Ciolpani, Cocioc și Clogila.;

4.2 Quality and importance

Situl este important pentru populațiile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ precum: Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticora și Phalacrocorax pygmeus. De asemenea zona forestieră este importantă pentru populațiile cuibăritoare de Accipiter brevipes, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus și Sylvia nisoria. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02i
LB02.02i
LB02.03i
LB02.04i
LB03i
LD01.02i
LD01.04i
LD02.01.01i
ME01i
LE03.01i
MF02.03.02i
LG01i
LG05i
LH01i
LK01.03i
MK03i
MK03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

ARDELEAN G., BERES I., 2000 - A general overview of the bird fauna of Maramures, Romania. Ornis Hungarica 10:197-210. CĂTUNEANU I., PAșCOVSCHI S., 1960: Avifauna alpină a Carpaților Românești, Natura, București, Ed. Soc. șt. Nat., Geografie, Nr. 5 FILIPAșCU A., 1940 - Istoria Maramureșului. București FILIPAșCU A., 1958 - Zăganul și cocoșul de mesteacăn, Vîn. și pesc. sport., X, 2, 3-4. FILIPAșCU A., 1970 - Contribuții la cunoașterea avifaunei Maramureșului, Rev. Muz., vol. VII, nr. 5, p. 429-430. FILIPAșCU A., 1962 - A csiz mint a Maramarosi es Radnai havasok feszkelo madara, Aquila, 69-70, 203 FILIPAșCU A., 1961 - Locuri de rotit ale cocoșului de munte (Vânătorul și Pescarul Sportiv.,(4: 9) PETRESCU A, BERES I., 1997: Ornithological remarks in the Basins of Iza and Săpânța and the Biosphere Reserve Pietrosul Rodnei, Maramureș (Romania), in 1995, Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa", XXXIX, pg. 379-400, București Documentatie specii : {baza de date MIlvus(A030)};{baza de date MIlvus(A072)};{baza de date MIlvus(A080)};{baza de date MIlvus(A091)};{baza de date MIlvus(A103)};{baza de date MIlvus(A104)};{baza de date MIlvus(A108)};{baza de date MIlvus(A215)};{baza de date MIlvus(A217)};{baza de date MIlvus(A220)};{baza de date MIlvus(A223)};{baza de date MIlvus(A224)};{baza de date MIlvus(A234)};{baza de date MIlvus(A236)};{baza de date MIlvus(A239)};{baza de date MIlvus(A241)};{baza de date MIlvus(A320)};{baza de date MIlvus(A321)};{baza de date MIlvus(A409)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP)
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului
Link: http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Obiectivele şi măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre - Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY