Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0141

1.3 Site name

Subcarpații Vrancei

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.983322
Latitude:45.535403

2.2 Area [ha]

35753.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA085Accipiter gentilis                 
BA086Accipiter nisus                 
BA168Actitis hypoleucos                 
BA223Aegolius funereus    40  60   
BA247Alauda arvensis                 
BA229Alcedo atthis           
BA255Anthus campestris    90  160   
BA258Anthus cervinus                 
BA256Anthus trivialis                 
BA218Athene noctua                 
BA263Bombycilla garrulus                 
BA215Bubo bubo     
BA087Buteo buteo                 
BA088Buteo lagopus                 
BA224Caprimulgus europaeus    90  150   
BA366Carduelis cannabina                 
BA364Carduelis carduelis                 
BA363Carduelis chloris                 
BA368Carduelis flammea                 
BA365Carduelis spinus                 
BA136Charadrius dubius             
BA080Circaetus gallicus     
BA373Coccothraustes coccothraustes                 
BA207Columba oenas                 
BA208Columba palumbus                 
BA350Corvus corax    20  60         
BA349Corvus corone                 
BA348Corvus frugilegus                 
BA347Corvus monedula                 
BA113Coturnix coturnix                 
BA122Crex crex    10  20         
BA212Cuculus canorus                 
BA253Delichon urbica                 
BA237Dendrocopos major                 
BA238Dendrocopos medius    170  250   
BA429Dendrocopos syriacus    10  15         
BA236Dryocopus martius    15  25         
BA376Emberiza citrinella                 
BA379Emberiza hortulana    40  60         
BA099Falco subbuteo                 
BA096Falco tinnunculus                 
BA321Ficedula albicollis    3000  4000   
BA320Ficedula parva    500  1500   
BA359Fringilla coelebs                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA360Fringilla montifringilla                 
BA244Galerida cristata                 
BA342Garrulus glandarius                 
BA092Hieraaetus pennatus     
BA251Hirundo rustica                 
BA233Jynx torquilla                 
BA338Lanius collurio    800  1200         
BA340Lanius excubitor                 
BA339Lanius minor    10  40         
BA369Loxia curvirostra                 
BA246Lullula arborea    80  140   
BA230Merops apiaster                 
BA383Miliaria calandra                 
BA262Motacilla alba                 
BA261Motacilla cinerea                 
BA260Motacilla flava                 
BA319Muscicapa striata                 
BA344Nucifraga caryocatactes                 
BA337Oriolus oriolus                 
BA328Parus ater                 
BA327Parus cristatus                 
BA326Parus montanus                 
BA325Parus palustris                 
BA354Passer domesticus                 
BA112Perdix perdix                 
BA072Pernis apivorus    35  50   
BA115Phasianus colchicus                 
BA234Picus canus    55  150   
BA235Picus viridis                 
BA266Prunella modularis                 
BA372Pyrrhula pyrrhula                 
BA155Scolopax rusticola                 
BA361Serinus serinus                 
BA209Streptopelia decaocto                 
BA210Streptopelia turtur                 
BA219Strix aluco                 
BA220Strix uralensis    18  20         
BA351Sturnus vulgaris                 
BA307Sylvia nisoria    10  40   
BA232Upupa epops                 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.22
N120.83
N149.30
N1510.08
N1667.66
N170.23
N218.98
N230.83
N261.88

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Situl cuprinde bazinul mijlociu al Rm. Sărat și reprezintă o zonă de contact a ultimilor prelungiri subcarpatice cu zona dealurilor joase. Există versanți cu platouri în partea inferioară a culmilor și lunci în apropierea cursurilor de apă. Altitudinea este cuprinsă între 50 și 800m, expoziția versanților în majoritate este însorită, cu pante sub 16 grad.pe 43% , 16-30grad. pe 53% și pante foarte repezi 31-40grad. pe 3%. Principalii parametrii climatici sunt: temperatura medie anuală 10,5grad.C; temperatura medie pe sezonul de vegetație 18grad.C; temperatura maximă absolută 40,9 grad.C și minima absolută - 26grad.C; începutul perioadei bioactive 20 februarie și sfârșitul perioadei bioactive 15 decembrie; data medie a primului îngheț 14 octombrie iar a ultimului îngheț 13 aprilie. Vânturile predominante sunt cele din direcția NV, N, NE(47%) și își mențin direcția și frecvența în tot cursul anului și a perioadei de vegetație. Tipurile de pădure cele mai răspândite sunt: făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mul, făgeto-cărpinet cu floră de mul, făgete de dealuri, șleau de deal cu gorun și fag și șleau de deal numai cu gorun. Principalele elemente ale structurii vegetației forestiere sunt: clasa de producție medie III consistența medie 0,80; vârsta medie 50 de ani .Speciile net majoritare sunt fagul și gorunul, deși în trecut gorunul ocupa un procent mai mare. Tendința culturilor agricole din zonă este dată de culturile de prășitoare, leguminoase, trifoi, lucernă etc. ;

4.2 Quality and importance

Regiune de deal cu păduri de foioase și zone deschise reprezentate în general de culturi agricole și pajiști unde deranjul antropic este puțin semnificativ. Situl adăpostește populații importante de Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Ficedula albicollis și Bubo bubo.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08Ni
ME01.04No
MG01.03Ni
MG01.03No
LL05Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

• Pop E., 1960, Mlaștinile de turbă din Republica Populară Română, Ed. Academiei Republicii Populare Române, București • Seghedin T. G., 1983, Rezervatii naturale din Bucovina, Ed. Sport - Turism, București Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Pop, E. 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Româna. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.(91D0)}; {Pop, E. 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Româna. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.(7110)}; {Oprea A. com. pers.(91E0)}; {Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(7110)};{Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(7140)};{Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(91D0)};{Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(91E0)};{Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(9410)}; Documentatie specii :  {Seghedin T.G., 1983, Rezervatii naturale din Bucovina, Ed.Sport-Turism, Bucuresti(1352)};{Seghedin T.G., 1983, Rezervatii naturale din Bucovina, Ed.Sport-Turism, Bucuresti(1354)};{Seghedin T.G., 1983, Rezervatii naturale din Bucovina, Ed.Sport-Turism, Bucuresti(1361)}; {Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(1361)};{Planul de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina (aprobat prin OM 1241/2016, publicat în MO 58/20.01.2017)(1758)};  {Negus S., com. pers.(1354)};{Negus S., com. pers.(1361)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
B0.56
RO981.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Nu exista suprafete cu statut de arie protejata

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Address:
Email:ananp@ananp.gov.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și Rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și Rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Rezervaţia nu este dată în custodie, nu are plan de management nici regulament de funcţionare la momentul de faţă.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY