Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0142

1.3 Site name

Teremia Mare - Tomnatic

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2021-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.609031
Latitude:45.916725

2.2 Area [ha]

6613.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris     
BA031Ciconia ciconia     
BA081Circus aeruginosus    200  400     
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus    10     
BA084Circus pygargus    30  70     
BA084Circus pygargus       
BA231Coracias garrulus           
BA348Corvus frugilegus    240  270   
BA429Dendrocopos syriacus             
BA027Egretta alba    10           
BA026Egretta garzetta    20  50         
BA097Falco vespertinus    25  40     
BA131Himantopus himantopus             
BA338Lanius collurio    17     
BA339Lanius minor    10     
BA023Nycticorax nycticorax    70  150   
BA166Tringa glareola    70  100     
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.28
N1291.38
N143.40
N150.75
N160.82
N232.37

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Jimboliei. La vest este marginit de localitatea Teremia și granița de stat, la nord de localitățile Nerău și Tomnatic iar la est de localitatile Lovrin si Gottlob. În extremitatea sudică se află localitatea Comloșu Mare. Cuprinde in principal terenuri agricole, pajiști si zone umede. ;

4.2 Quality and importance

Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce privește Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în județele Satu Mare (100%), Bihor (83%) și Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timiș, tocmai în județul bănățean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din populația cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a populației din județul Timiș s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activităților de monitorizare desfășurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obținute în urma evaluării populației din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în rețeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Diniaș, respectiv Livezile-Dolaț), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar crește semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în județul Timiș (de la 0% la 55-60%), cât și în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia din Teremia Mare se găsește la marginea comunei și este instalată într-un salcâmet respectiv arbori aparținând diferitelor specii dintre marginea șoselei și stadion. Vântureii își procură hrana pe pășunile dinspre Teremia Mică respectiv Nerău-Comloșu Mare, precum și pe terenurile agricole din împrejur. Colonia de la Tomnatic se găsește într-un pâlc alcătuit din zece plopi hibrizi, situat între Tomnatic și Gottlob în apropierea gropii de gunoi. Primăvara păsările se hrănesc pe pășunea de lângă colonie respectiv cea care se întinde la vest de DN Sânnicolau Mare-Timișoara. Terenurile agricole sunt folosite pentru procurarea hranei în special în perioada de cuibărit și după părăsirea cuiburilor de către pui. Specia cuibărește și solitar în pădurea de salcâm de la Comloșu Mare.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04.01i
HC03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

• Coste, I., Pop, A., Rusu, I., Avrămuț, O., 1993, Vegetația mezoxerofilă de pe solurile sărăturate din sud – vestul României, Stud. cercet. biol. – Bot., 45, 2, pp. 207–211, București. • Pop, A., 1977, Flora și vegetația din Câmpia Joasă a Timișului – Studiu floristic, ecologic și geobotanic (Teză de doctorat), Cluj–Napoca • Doniță, N., Popescu, A., Paucă - Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriș I.A., 2005-a: Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică. București, 496 pp. • Doniță, N., Popescu, A., Paucă - Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriș I.A., 2005-b: Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)-2006. Editura Tehnică Silvică. București, 95 pp. • Florea N., 1997, Degradarea terenurilor și ameliorarea solurilor, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir" – București, Facultatea de Geografie - Turism, Sibiu, 217 pp. • Grigore, S., 1977, Studiu cenotaxonomic privind pajiștile halofile din Câmpia Banatului, Lucr. șt. I.A.T. – Agr., XIV: 18–36, Timișoara • Jones R. J. A., Houšková B., Bullock P. and Montanarella L. (eds), European Soil Bureau Research Report No.9, EUR 20559: 281-296 • Mihăilescu Simona, Cobzaru Ioana, Ion Roxana, Ion Mihaela, 2010, Designation of new Sites of Community Importance in Romania for the Natura 2000 priority habitat: *1530 Pannonic and Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes, The Anniversary Conference of the Institute of Biology, 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Book of Abstracts, p.129-130 • Mihăilescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and beyond: from science to practice", Praga, Republica Cehă, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p. 211 • Munteanu I., Dumitru M., Florea N., Canarache A., Lăcătușu R., Vlad V., Simota C., Ciobanu C., Roșu C., 2005. Status of Soil Mapping, Monitoring, and Database Compilation in Romania at the beginning of the 21st Century. În Soil Resources of Europe, second edition • Pop I., 2002, Vegetația solurilor sărăturate din România. Contribuții Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică "Alexandru Borza" Cluj-Napoca.. • ***, ICPA, 1987, Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice, vol. I, II, III (redactori Florea N., Bălăceanu V., Răuță C., Canarache A.), Red. Prop. Tehn. Agr., București, 3 volume. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Mihailescu S. Cercetari in teren 2009/2010(1530)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are administrator
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY