Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0142

1.3 Site name

Teremia Mare - Tomnatic

1.4 First Compilation date

2011-01

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-10
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.609030
Latitude:45.916725

2.2 Area [ha]

6613.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %) Pannonian (0.00 %) Pannonian (0.00 %)
Pannonian (100.00 %) Pannonian (100.00 %) Pannonian (100.00 %)
Pannonian (100.00 %) Pannonian (100.00 %) Pannonian (100.00 %)
Pannonian (100.00 %) Pannonian (100.00 %) Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris     
BA031Ciconia ciconia     
BA081Circus aeruginosus    200  400     
BA081Circus aeruginosus       
BA082Circus cyaneus    10     
BA084Circus pygargus    30  70     
BA084Circus pygargus       
BA231Coracias garrulus           
BA348Corvus frugilegus    240  270   
BA429Dendrocopos syriacus             
BA027Egretta alba    10           
BA026Egretta garzetta    20  50         
BA097Falco vespertinus    25  40     
BA131Himantopus himantopus             
BA338Lanius collurio    17     
BA339Lanius minor    10     
BA023Nycticorax nycticorax    70  150   
BA166Tringa glareola    70  100     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.28
N232.37
N1291.38
N143.40
N150.75
N160.82

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Jimboliei. La vest este marginit de localitatea Teremia i grania de stat, la nord de localitaile Nerau i Tomnatic iar la est de localitatile Lovrin si Gottlob. În extremitatea sudica se afla localitatea Comlou Mare. Cuprinde in principal terenuri agricole, pajiti si zone umede. ;

4.2 Quality and importance

Aceasta zona a fost identificata în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seara în regiunea Panonica\", ca fiind foarte importanta pentru vânturei de seara. În ceea ce privete Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seara de catre SPA-uri este excelenta în judeele Satu Mare (100%), Bihor (83%) i Arad (83%), însa este practic inexistenta (1%!!!) în Timi, tocmai în judeul banaean, unde se afla aproape jumatate (47,8%) din populaia cuibaritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mica parte a populaiei din judeul Timi s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activitailor de monitorizare desfaurate în cadrul proiectului LIFE. Datele obinute în urma evaluarii populaiei din aceasta regiune ne-au indicat necesitatea absoluta privind includerea celor mai importante colonii de cuibarit în reeaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se accepta (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Dinia, respectiv Livezile-Dola), procentul perechilor cuibaritoare din SPA-uri ar crete semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în judeul Timi (de la 0% la 55-60%), cât i în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia din Teremia Mare se gasete la marginea comunei i este instalata într-un salcâmet respectiv arbori aparinând diferitelor specii dintre marginea oselei i stadion. Vântureii îi procura hrana pe paunile dinspre Teremia Mica respectiv Nerau-Comlou Mare, precum i pe terenurile agricole din împrejur. Colonia de la Tomnatic se gasete într-un pâlc alcatuit din zece plopi hibrizi, situat între Tomnatic i Gottlob în apropierea gropii de gunoi. Primavara pasarile se hranesc pe paunea de lânga colonie respectiv cea care se întinde la vest de DN Sânnicolau Mare-Timioara. Terenurile agricole sunt folosite pentru procurarea hranei în special în perioada de cuibarit i dupa parasirea cuiburilor de catre pui. Specia cuibarete i solitar în padurea de salcâm de la Comlou Mare.;

4.5 Documentation

• Coste, I., Pop, A., Rusu, I., Avramu, O., 1993, Vegetaia mezoxerofila de pe solurile saraturate din sud – vestul României, Stud. cercet. biol. – Bot., 45, 2, pp. 207–211, Bucureti. • Pop, A., 1977, Flora i vegetaia din Câmpia Joasa a Timiului – Studiu floristic, ecologic i geobotanic (Teza de doctorat), Cluj–Napoca • Donia, N., Popescu, A., Pauca - Comanescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biri I.A., 2005-a: Habitatele din România. Editura Tehnica Silvica. Bucureti, 496 pp. • Donia, N., Popescu, A., Pauca - Comanescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biri I.A., 2005-b: Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de România i Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)-2006. Editura Tehnica Silvica. Bucureti, 95 pp. • Florea N., 1997, Degradarea terenurilor i ameliorarea solurilor, Universitatea Cretina „Dimitrie Cantemir” – Bucureti, Facultatea de Geografie - Turism, Sibiu, 217 pp. • Grigore, S., 1977, Studiu cenotaxonomic privind pajitile halofile din Câmpia Banatului, Lucr. t. I.A.T. – Agr., XIV: 18–36, Timioara • Jones R. J. A., Houšková B., Bullock P. and Montanarella L. (eds), European Soil Bureau Research Report No.9, EUR 20559: 281-296 • Mihailescu Simona, Cobzaru Ioana, Ion Roxana, Ion Mihaela, 2010, Designation of new Sites of Community Importance in Romania for the Natura 2000 priority habitat: *1530 Pannonic and Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes, The Anniversary Conference of the Institute of Biology, 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Book of Abstracts, p.129-130 • Mihailescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and beyond: from science to practice”, Praga, Republica Ceha, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p. 211 • Munteanu I., Dumitru M., Florea N., Canarache A., Lacatuu R., Vlad V., Simota C., Ciobanu C., Rou C., 2005. Status of Soil Mapping, Monitoring, and Database Compilation in Romania at the beginning of the 21st Century. În Soil Resources of Europe, second edition • Pop I., 2002, Vegetaia solurilor saraturate din România. Contribuii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Gradina Botanica “Alexandru Borza” Cluj-Napoca.. • ***, ICPA, 1987, Metodologia Elaborarii Studiilor Pedologice, vol. I, II, III (redactori Florea N., Balaceanu V., Raua C., Canarache A.), Red. Prop. Tehn. Agr., Bucureti, 3 volume. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Mihailescu S. Cercetari in teren 2009/2010(1530)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are administrator
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sarat
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSPA0142
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY