Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0152

1.3 Site name

Coridorul Ialomiței

1.4 First Compilation date

2016-09

1.5 Update date

2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2016-09
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.780069
Latitude:44.647369

2.2 Area [ha]

25307.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (29.88 %) Steppic (70.12 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA402Accipiter brevipes     
BA086Accipiter nisus                   
BA229Alcedo atthis    20  30   
BA060Aythya nyroca    12         
BA087Buteo buteo                   
BA403Buteo rufinus     
BA030Ciconia nigra    50  100   
BA030Ciconia nigra     
BA231Coracias garrulus    50  70   
BA238Dendrocopos medius    200  250   
BA236Dryocopus martius    20  35         
BA026Egretta garzetta    20  50 
BA379Emberiza hortulana    100  200         
BA097Falco vespertinus    200  300   
BA244Galerida cristata                   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA092Hieraaetus pennatus     
BA022Ixobrychus minutus    10  15   
BA338Lanius collurio    200  300         
BA339Lanius minor    80  150   
BA246Lullula arborea    100  150         
BA262Motacilla alba                   
BA023Nycticorax nycticorax    30  60 
BA329Parus caeruleus                   
BA330Parus major                   
BA072Pernis apivorus           
BA234Picus canus    50  70   
BA307Sylvia nisoria    200  300   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.50
N070.58
N128.02
N146.66
N152.42
N1671.50
N231.49
N262.78

Total Habitat Cover

99.94999999999999

Other Site Characteristics

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente \\\"brate moarte\\\", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu (Din Baza de date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 06.07.2011 pentru SCI Coridorul Ialomitei).;

4.2 Quality and importance

Se propune ca SPA Coridorul Raului Ialomita conform limitelor ROSCI0290 in vederea consolidarii capacității de conservare pe termen lung a populațiilor speciilor de păsări (mai ales acvatice) care cuibaresc, migreaza si ierneaza in aceasta zona. Zona este importanta si pentru populatia cuibaritoare de dumbraveanca (Coracias garrulus), ciocanitoare de stejar (Dendrocopos medius), sorecar mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), pescarel albastru (Alcedo atthis), silvie porumbaca (Sylvia nisoria), egreta mica (Egretta garzetta), vinderelul de seara (Falco vespertinus), stârc pitic(Ixobrychus minutus) si stârc de noapte (Nycticorax nycticorax);

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02.01Xb
LC01.01i
MF03.01b
LF03.02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB01b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, București, 1964. Dihoru, Gh.- Insula de fagi din Dobrogea, Natura, Seria Biologie, nr. 3/1962 Dihoru, Gh.; Doniță, N. - Flora și vegetația Podișului Babadag, Ed. Academiei RSR, București, 1970. Doniță, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boșcaiu, N. - Vegetația României, Ed. Tehnică Agricolă, București, 1992. Doniță, N.; Chiriță, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. București, 1990. Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, București, 2005. Horeanu, Cl. - Vegetația pajiștilor xerofile din Podișul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. - Vegetația lemnoasă din Podișul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Ivan, D. - Fitocenologie și vegetația R.S.R., Ed.Didactică și Pedagogică , București, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roșie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentații de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Națională S.A., Cluj. Purcelean, șt., Pașcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, București, 1968. Rugină, R., Mititiuc, M. - Plante ocrotite din România, Ed. Universității " Alexandru Ioan Cuza" Iași, 2003. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea și Delta Dunării, Ed. Cultura, Pitești, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, București, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică și caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. șerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie și Geofizică , București, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {fara sursa(6430)}; {Grup Natura 2000 com. pers.(3130)};{Sanda Arcus 1999 preluare de la Venera Ionescu Teculescu 1967(3140)};{Grup Natura 2000 com. pers.(3270)};{Grup Natura 2000 com. pers.(62C0)};{Oprea A. com. pers.(6440)};{Grup Natura 2000 com. pers.(6510)}; Documentatie specii : {Šálek, M., Spassov, N., Anděra, M., Enzinger, K., Ottlecz, B., Hegyeli, Zs. 2013. Population status, habitat associations, and distribution of the steppe polecat Mustela eversmanii in Europe. Acta Theriologica 58(3): 233-244(2633)};     {Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5339)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(5347)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6143)};{Eionet Data Dictionary (http://dd.eionet.europa.eu/)(6963)}; {Date teren A. Iftime 2008(1219)};{Date teren A. Iftime, 2000-2006(1335)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1993)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
RO070.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY