Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0158

1.3 Site name

Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca

1.4 First Compilation date

2016-09

1.5 Update date

2021-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2016-09
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.512869
Latitude:47.073005

2.2 Area [ha]

520.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA052Anas crecca    20  80       
BA050Anas penelope    15  40       
BA053Anas platyrhynchos    400  600 
BA053Anas platyrhynchos    100  300       
BA051Anas strepera    25       
BA028Ardea cinerea         
BA029Ardea purpurea   
BA059Aythya ferina    80  120 
BA061Aythya fuligula    100  300       
BA060Aythya nyroca    20 
BA081Circus aeruginosus   
BA122Crex crex    10       
BA027Egretta alba   
BA379Emberiza hortulana    10       
BA002Gavia arctica   
BA022Ixobrychus minutus         
BA338Lanius collurio         
BA339Lanius minor         
BA307Sylvia nisoria         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0638.27
N0711.08
N1210.22
N1419.80
N1519.43
N160.76
N230.44

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Situl ASPA Ciurbești având o lungime de cca. 9 km este localizat în sudul Municipiului Iași, în partea vestică a bazinului hidrografic Nicolina (afl. de dreapta al Bahluiului). Situl aparține sudului Câmpiei Jijiei-Bahlui, relieful în care este localizat acest sit aparține sedimentarului sarmațian. Coeziunea slabă a acestui sedimentar a permis să fie ușor modelat de către rețeaua hidrografică, ceea ce a facilitat formarea unei lunci care ulterior a fost modelată antropic prin construcția de baraje pentru acumularea apei. În șesul Bârca din lungul Văii Locei s-au realizat 5 baraje care au dus la generarea unei zone umede ca suport pentru o serie de specii de păsări menționate în Directiva Păsări 79/409/CEE (Cristian Constantin Stoleriu)).;

4.2 Quality and importance

Sit important pentru cuibaritul eretelui de stuf(Circus aeruginosus), starcului rosu (Ardea purpurea) si al egretei mari(Ardea alba).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MAXo
MF03.02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1 - CONDREA, Ana, RENEA, A.- " Studii etnobotanice, in satul Dalhauti, judetul Vrancea " Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. III -1980, Focsani. 2 - HOREANU, Climent, CONDREA, Ana, " Contributii la cunoasterea florei din rezervatia forestiera Dalhauti " , Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. III -1980, Focsani. 3 - ION, Iordache, -1996- " Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ", Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 4 - STEFAN, N., DAVIDESCU,G., LUPA{CU, Gh., RUSU, C., - 1989-" Caracterizarea ecologica a pajistilor naturale din judetul Vrancea (II) " , in: Cercetari agronomice in Moldova,anul XXII, vol 1 ( 90 ), p. 61-66, Iasi. Documentatie specifica: Documentatie habitate: {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(9130)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(9170)}; Documentatie specii : {Condrea, Ana, RENEA, A.- " Studii etnobotanice, in satul Dalhauti, judetul Vrancea " Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. III -1980, Focsani.(1088)};{Ion Iordache, Raport de cercetare 1996, Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi(1352)};{Ion Iordache, Raport de cercetare 1996, Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi(1354)};{Ion Iordache, Raport de cercetare 1996, Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi(1361)}; {Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(1083)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(1088)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(1352)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(1354)};{Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187 (aprobat prin OM 947/2016, publicat în MO 644/23.08.2016)(1361)}; {Negus S., com. pers.(1352)};{Negus S., com. pers.(1361)}; Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY