Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

ROSPA0169

1.3 Site name

Tinovul Apa Lină - Honcsok

1.4 First Compilation date

2016-09

1.5 Update date

2017-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2016-09
National legal reference of SPA designationHotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.190778
Latitude:46.194397

2.2 Area [ha]

7830.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus   
BA089Aquila pomarina    10  15 
BA089Aquila pomarina         
BA104Bonasa bonasia    30  40 
BA215Bubo bubo   
BA224Caprimulgus europaeus         
BA429Dendrocopos syriacus         
BA236Dryocopus martius    10  15       
BA321Ficedula albicollis    90  100       
BA320Ficedula parva    20  30       
BA217Glaucidium passerinum    10  25     
BA338Lanius collurio    20  30       
BA246Lullula arborea    15  20       
BA072Pernis apivorus    20  30       
BA072Pernis apivorus         
BA241Picoides tridactylus    10 
BA234Picus canus         
BA220Strix uralensis         
BA108Tetrao urogallus   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0911.67
N120.18
N1412.03
N153.48
N1611.49
N173.90
N1947.75
N269.43

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Lina la o altitudine de 940-980m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum și Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata și Sphagnum recurvum precum și pajiști umede cu Deschampsia caespitosa și Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizează printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociațiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). O parte din suprafața sitului face parte din fondul forestier și o mică parte din rest este rezervație naturală. Folosința terenului din afara fondului forestier este de pășune și de pășune împădurită. Suprafata inclusa in fond forestier reprezinta parte din subparcela silvica 22A din unitatea de productie IX Apa Lina (Ocolul silvic Bretcu). Din Baza de Date Natura 2000, Florescu Florentina, 31.10.2006 pentru SCI Tinovul Apa Lina - Honcsok.;

4.2 Quality and importance

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul cocosului de munte (Tetrao urogallus), a ieruncii (Bonasa bonasia), ciuvică (Glaucidium passerinum), buha mare (Bubo bubo) si a speciilor de ciocanitori. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB03i
MF03.02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

1.Ardelean Gavril – Fauna județului Satu mare, țara Oașului, Culmea Codrului și Câmpia Someșului,Editura „ Vasile Goldiș" University Press, 1998. 2.Nicolae Botnariuc, Victoria Tatole – Cartea roșie a vertebratelor din România, București, 2005. 3. ONG MILVUS - Baza de date. 4. Sârbu, I., 2005. Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin. Heldia, Munchen, 6 (3-4), 133-152. Documentatie specii : {Baza de date a Grupului Milvus
 (A030)};{Baza de date a Grupului Milvus
 (A293)}; {Date de teren de la custodele sitului si date Grupul Milvus.(A080)};  {Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A089)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A229)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A234)};  {Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A021)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A030)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A031)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A081)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A089)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A122)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A142)};{Observatii în teren.
 (A196)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A229)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A234)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A236)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A238)};{Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A338)};   Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY