Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0230381

1.3 Site name

Stämma

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2009-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Lnsstyrelsen i stergtlands ln
Address:               
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.229100
Latitude:58.231600

2.2 Area [ha]

21.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (100.00 %)
Boreal (100.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %)
Boreal (0.00 %) Boreal (100.00 %) Boreal (100.00 %)
Boreal (100.00 %) Boreal (100.00 %) Boreal (0.00 %)
Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (100.00 %)
Boreal (100.00 %) Boreal (100.00 %) Boreal (100.00 %)
Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (100.00 %)
Boreal (100.00 %) Boreal (100.00 %) Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      13.8  0.00 
6410  info      2.4  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1084.00
N1910.00
N176.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Stmma r belget i den blockrika och kuperade Skogsbygden vid grnsen till Boxholms kommun. Det ligger utmed vgen Vstra Harg - sbo, ca 4 km sder om Vstra Harg. Hr ppnar sig vidstrckta, kuperade hagmarker med imponerande enbuskar. Omrdet r naturvrdsomrde. Under senare delen av 1800-talet var Stmma med omnejd en aktiv jordbruksbygd, vilket man finner mnga spr av i omrdet. Gamla krar ptrffas p flera stllen och odlingsrsen finns spritt. Flera stenstrngar och rester av tv fgator finns i nordstra delen, husgrunder finns i norra delen och strax nordost om naturvrdsomrdet r soldattorpet Stareberg belget. Omrdet utgrs frmst av en vidstrckt trd- och buskbrande hagmark. Berget gr ofta i dagen och marken r ganska blockrik. Hagmarken domineras av ovanligt mnga och stora enbuskar, men det finns ocks bjrk, asp, tall, klibbal och rnn. I blta delar vxer klibbal och slg. Vegetationens sammansttning varierar frn torra hed- och ngssamhllen till fuktigt vxande ngsvegetation. Hvdgynnade vxter, t.ex. solvnda, jungfrulin, darrgrs, kngrs, gkrt, liten blklocka, blsuga och nattviol, finns p mnga stllen. Mindre, gdselpverkade partier och gamla kerytor r artfattigare. En del lngst i sder r utan bete och bestr av en 50-60-rig blandskog av tall, gran, asp, bjrk och hassel. Hr vxer vanlig och grnvit nattviol. Lngst i norr finns ett tidigare betat omrde med ek, apel, bjrk och hassel. Hagmarken r vlhvdad och i stort sett ogdslad, men artfattig p gamla kerytor.

4.2 Quality and importance

Stmma is a very valueable site with a large number of characteristic species represented in the pasture. The surroundings and the site also has a large cultural interest.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
HB02b
HJ03.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Stmma NVO skteselplan 1991 Mjlby kommuns naturvrdsprogram, 85 13:01 Stmma

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SE03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE03Stmma naturvrdsomrde=100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lnsstyrelsen i stergtlands ln
Address:
Email:ostergotland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stmma
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Sktselplan till Stmma naturvrdsomrde

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY