Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0310317

1.3 Site name

Ettödeltat

1.4 First Compilation date

1997-09

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:               
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.638600
Latitude:57.436600

2.2 Area [ha]

27.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      6.1  0.00 
6410  info      1.1  0.00 
9010  info      4.5  0.00 
91E0  info      0.4  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N074.00
N1045.00
N159.00
N1742.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Peninsula built by sand that river Nissan och former icerivers deposited.

4.2 Quality and importance

Nissan har vid sitt utlopp i Svarteviken byggt upp ett delta av sand. En stor del av området översvämmas under våren och tillförs då näring. Längs ån ligger en betesmark med rik flora med bl.a. svinrot, slåttergubbe och jungfrulin. I kanten mot ån finns värdefull strandskog. Mer sanka delar domineras av olika starrarter. Skogen väster om Svarteviken är barrdominerad med inslag av gammal asp och björk. Där finns även en hel del döda träd. Vid sydvästra stranden finns en lågt liggande, snårig strandskog med bland annat hägg och al.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
LA08o
LJ03.01i
HJ03.02o
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Franzén, S. 1977: Ettö. Naturreservat Gislaveds kommun. Botanisk inventering 1974. Länsstyrelsen i Jönköpings län.Eriksson, P. & Fasth, T. 1988: Ängs- och hagmarker i Gislaveds kommun. Miljö i Jönköpings län 1988:4. Länsstyrelsen.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Ettödeltat+48.00

5.3 Site designation (optional)

The site is included in Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jönköpings län
Address:
Email:jonkoping@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ettödeltat
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0310317
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY