Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0330253

1.3 Site name

Södra Malmö

1.4 First Compilation date

2001-01

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:               
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.721300
Latitude:57.789000

2.2 Area [ha]

1804.6000

2.3 Marine area [%]

73.8100

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Marine Baltic Sea (73.81 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      18.5  0.00 
1160  info      118.4  0.00 
1170  info      179.8  0.00 
1620  info      238.2  0.00 
1630  info      0.7  0.00 
6270  info      0.9  0.00 
7140  info      7.4  0.00 
9010  info      216.2  0.00 
9070  info      106.5  0.00 
91D0  info      2.5  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0175.00
N0514.00
N1711.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Objektet utgör del av Västerviks skärgård i norra Kalmar län. Skärgården är en s.k. urbergsskärgård, d.v.s. den är uppbyggd av fast berg. Här finns också rikligt med spår efter inlandsisen i form av isräfflor och slipade rundhällar med utpräglade stöt- och läsidor.

4.2 Quality and importance

Innerskärgård med typisk mosaik av land- och havsbiotoper. Skärgårdsskog med höga biologiska värden. Höga landskapsbildsmässiga värden och en representativ fågelfauna.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HH01.05o
MH03.01b
MH04.02b
HI01b
HJ01.03b
MJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA10.01i
HB06i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE0096.00
SE064.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE06Eriksudde-100.00
SE06Norra Skäret-100.00
SE06Sillstenarna-100.00

5.3 Site designation (optional)

Objektet ingår i ett större område utpekat som riksintresse för naturvården och friluftslivet (Västerviks och Oskarshamns skärgårdar HN2, HF2).Skärgåden omfattas av bestämmelser om strandskydd (300 m) samt landskapsbildsskydd.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Kalmar län
Address:
Email:kalmar@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Södra Malmö
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0330253
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY