Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0430162

1.3 Site name

Saxåns mynning-Järavallen

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Skåne län
Address:               
Email:skane@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2002-01
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.894300
Latitude:55.822300

2.2 Area [ha]

1956.6000

2.3 Marine area [%]

99.3700

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (99.37 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      1655.2  0.00 
1130  info      9.2  0.00 
1140  info      276.7  0.00 
1170  info      15.4  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.00
N0210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ett område med grunda sandbottnar och flacka stränder beläget söder om Landskrona vid Saxåns mynning. Har ett dynamiskt sandrevellandskap som förändras beroende på vågriktningen. Vid frånlandsvind kan stora ytor torrläggas.

4.2 Quality and importance

De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk och av stor betydelse för många kustlevande fågelarter. Området är tyvärr väldigt utsatt för föroreningar från tillflöden, vilka kan skada den känsliga ekologin i området.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MA08i
MC01.01b
HC03.03b
MD03.02.01b
ME01.01b
HF02.01i
HF02.02b
MG01.01.01i
HH01.05b
HH03.01b
MH04b
MJ02.01.01i
MJ02.02.02i
MJ02.05.01b
MJ02.11.01b
MJ02.14b
MK02.02i
MK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE0082.00
SE0218.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Järavallen*18.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Stiftelsen Skånska Landskap
Address:
Email:info@skanskalandskap.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Saxåns mynning-Järavallen
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0430162
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY