Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0520189

1.3 Site name

Bratten

1.4 First Compilation date

2010-09

1.5 Update date


No information provided

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:               
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2011-05
Date site confirmed as SCI:2012-11
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.403700
Latitude:58.415900

2.2 Area [ha]

120878.4000

2.3 Marine area [%]

100.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Marine Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1170  info      500  0.00 
1180  info      100  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N01100.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ett utsjöområde med sin huvudsakliga utbredning ute i svensk ekonomisk zon på stora djup, 200-500 meter. Tvärs igenom området skär olika canyons landskapet, där de branta partierna består av rev som är hemvist för många rödlistade och ovanliga arter. I området finns också en stor andel av de nu kända pockmarks som finns i Sverige.

4.2 Quality and importance

Områdets säregna bottentopografi, med många geologiska formationer, s.k. pockmarks och branta och vidsträckta klippdalar, erbjuder refuger för framförallt trålkänsliga arter. Ett stort antal rödlistade arter påträffas inom området, varav flera har sin enda eller huvudsakliga förekomst här i svenska vatten. Detta gäller i synnerhet olika arter av koralldjur och ormstjärnor.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC03b
MD02b
LD03.02b
HF02b
MG01b
MG04b
HH03.01b
HH03.03b
MH06.01b
HI01b
MJ03.01i
MJ03.04i
HK02.02b
MMo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HXo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Berggren, Matz (2010): Brattenområdet. (Kort sammanställning av de fynd som gjorts vid Svenska artprojektets marina inventering.), Jonsson, Lisbeth & Lundälv, Tomas (2009): Kartläggning av habitat för hornkoraller och medusahuvuden inom Sveriges territorialvatten och EEZ. Preliminär rapport., Lundälv, Tomas (2010): Förekomst av habitat 1180 i Västerhavet - en översiktlig redovisning av kunskapsläget., Sköld, Mattias m.fl. (2007): Kartläggning av livsmiljöer och fiske på djupa hård- och mjukbottnar i Skagerrak. Forum Skagerrak II. ISBN 978-91-89507-27-2

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE0073.00
SE9927.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
OSPAR=100.00
SE99Fiskeregleringer enligt CFP (EU)=27.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other OSPAR=100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Bratten
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Yrkesfisket är reglerat sedan januari 2017 genom EU:s gemensamma fiskeripolitik (CFP).Reglering av sportfisket nationellt samt ankringsförbud återstår.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0520189
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY