Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

SE0540008

1.3 Site name

Bare mosse

1.4 First Compilation date

1995-11

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:               
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-01
National legal reference of SPA designationGovernmental act M97/4407/4
Date site proposed as SCI:1995-12
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.965500
Latitude:58.012600

2.2 Area [ha]

74.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7110  info      20.3  0.00 
7140  info      12.2  0.00 
9010  info      10.9  0.00 
91D0  info      14.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA104Bonasa bonasia          DD 
BA001Gavia stellata          DD 
BA127Grus grus          DD 
BA140Pluvialis apricaria          DD 
BA409Tetrao tetrix tetrix          DD 
BA108Tetrao urogallus          DD 
BA166Tringa glareola          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0780.00
N1710.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site includes the biological valuable Baremosse and also Möja mossen.

4.2 Quality and importance

Bare mosse and Möja mossen built up a big mirecomplex. In the complex is included topogenic and soligenic fens and swampforest. The birdlife is very speciesrich.Bare mosse och Möjamossen bildar ett stort myrkomplex dominerat av en platåmosse och sluttande mossar. I komplexet ingår små topogena och soligena kärr samt sumpskog. På de sluttande mossarna finns välutvecklade system av tuvsträngar, höljor och gölar. Längs Långöns och Storöns västsidor finns välutvecklade laggar. Den västra delen av myren är grund och på flera ställen sticker stenblock upp ur torven. I myrkomplexets östra del finns ett brett dråg som visar tendenser på flarkbildningar och tydliga erosionsrännor i torven. I anslutning till dråget ligget ett soligent intermediärt kärr med loppstarr och en artrik vitmossflora. I övrigt är vegetationstyperna i myrkomplexet typiska för näringsfattiga västliga förhållanden. Fågellivet är rikt med ljungpipare, grönbena, trana och smålom. Områdets centrala delar är till stora delar oskadade, medan utkanterna påverkas av diken, torvtäkter och avverkningar. *Boreala och boreonemorala naturliga, orörda bäckar täcker 1% av området.*

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBo
LB05o
LC01.03o
LH04o
LH06.01o
LJ02.01o
LJ03.01b
MJ03.02o
MK02.01i
LK03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.03i
LJ02.01.03b
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Andersson L, 1983: Baremosse - ett riksobjekt. Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Medd 5183.Naturvårdsverket, 1994: Myrskydsplan för Sverige.Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1991: Våtmarker i Skaraborgs län. Mariestad.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
SE02Bare mosse=100.00

5.3 Site designation (optional)

Riksintresse för naturvård. Ingår i myrskyddsplanen.The site also includes a part of Tidaholms kommun (Västra Götalands län).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Bare mosse
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0540008
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY