Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0540312

1.3 Site name

Stenhusgården-Bondegården-Prästebolet

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:               
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-03
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2010/4648/Nm

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.635500
Latitude:58.059700

2.2 Area [ha]

7.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      1.9  0.00 
6510  info      0.55  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0940.00
N1060.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

System med grusåsar och stäppartade torrängar i Ätradalen. Östra delen av området är naturminne, och lokal för bland annat fjädergräs, drakblomma, praktbrunört med flera exklusiva torrängsarter. Detta område sköts med slåtter. Förlängningen av grusåsen västerut utgörs av måttligt - väl hävdade betade torrbackar med en rik förekomst av torrängsarter som fältvädd, trollsmultron, färgmåra, backklöver, ängshavre, rödkämpar, etc etc. Träd och buskskiktet är till största delen öppet. Den västligaste delen av området är en mycket fin torrbacke som tyvärr håller på att tappa kvalitéer pga kvävepåverkan. I grusåsens sträckning finns redan ett litet natura 2000-område, Åsaka-Bondegården, men detta objekt utgörs tyvärr inte av den mest värdefulla delen av åssträckan, och objektet är helt beroende av de angränsande markerna för att behålla sina kvaliteter. Objekten bör slås samman till ett större, Stenhusgårde-Bondegården-Prästebolet.

4.2 Quality and importance

Artrika stäppartade torrängar, hotade arter

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03b
LA07o
MA08o
LB01b
LCi
LDb
LEb
MG05.07i
LH04i
MI02i
MJ03.02o
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04.02b
MJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Address:
Email:vastragotaland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Stenhusgården-Bondegården-Prästebolet
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0540312
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY