Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SE0720277

1.3 Site name

Klinken

1.4 First Compilation date

1999-10

1.5 Update date

2010-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:               
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2000-05
Date site confirmed as SCI:2003-12
Date site designated as SAC:2009-12
National legal reference of SAC designation:Governmental act M2009/4475/Na

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.285500
Latitude:62.729100

2.2 Area [ha]

469.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3220  info      0.00 
6210  info  X     0.00 
6520  info      40  0.00 
7230  info      90  0.00 
9040  info      200  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0740.00
N155.00
N1653.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kalkrikt område med rik flora längs Ljusnan, i östra delen av Gröndalen, nordväst om Ramundberget. Objektet ligger ca 720 - 820 m.ö.h. vid foten av Skarsfjällen.Berggrunden består av grönskiffer och glimmerskiffer. Dominerande jordarter är grovmo (issjösediment) och moiga moräner med inslag av torvmark.Området är ca 330 ha stort med fjällbjörkskog (ängsbjörkskog) och rikkärr (sluttande) som dominerande habitat. Delen söder om Ljusnan domineras av fjällbjörkskog. Ca 3 km av Ljusnan och ca 1,5 km av Tvärån ingår som alpina vattendrag med örtrik strandvegetation. Rikkärren övergår delvis i friska kalkgräsmarker med förekomst av bl.a. brunkulla / Gymnadenia nigra. Dessa kalkgräsmarker brukar betraktas som naturliga ängar men är säkerligen till stor del präglade av forna tiders slåtter och bete. Området som helhet har mycket artrik flora med en hel del alpina inslag.Ljusnan är delvis meandrande med viss nipbildning genom objektet. I nordvästra delen finns också en liten tjärn.Rödlistade arter: Brunkulla / Gymnadenia nigra (H2), öring / Salmo trutta (H4).selaginoides, kransrams / Polygonatum verticillatum, tvåblad / Listera ovata.

4.2 Quality and importance

Kalkrikt område med rik flora längs Ljusnan, i östra delen av Gröndalen, nordväst om Ramundberget. Objektet ligger ca 720 - 820 m.ö.h. vid foten av Skarsfjällen.Berggrunden består av grönskiffer och glimmerskiffer. Dominerande jordarter är grovmo (issjösediment) och moiga moräner med inslag av torvmark.Området är ca 330 ha stort med fjällbjörkskog (ängsbjörkskog) och rikkärr (sluttande) som dominerande habitat. Delen söder om Ljusnan domineras av fjällbjörkskog. Ca 3 km av Ljusnan och ca 1,5 km av Tvärån ingår som alpina vattendrag med örtrik strandvegetation. Rikkärren övergår delvis i friska kalkgräsmarker med förekomst av bl.a. brunkulla / Gymnadenia nigra. Dessa kalkgräsmarker brukar betraktas som naturliga ängar men är säkerligen till stor del präglade av forna tiders slåtter och bete. Området som helhet har mycket artrik flora med en hel del alpina inslag.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA08i
MG01.03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
SE00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Länsstyrelsen i Jämtlands län
Address:
Email:jamtland@lansstyrelsen.se

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Klinken
Link: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SE.SWEPA.SE0720277
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY