Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

SI3000383

1.3 Site name

Jamnikova in Strevčeva peč

1.4 First Compilation date

2013-04

1.5 Update date

2016-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Zavod RS za varstvo narave (Ministrstvo za okolje in prostor)
Address:  Ljubljana  5    Ljubljana  Ljubljana  1000  Tobačna ulica 
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2013-04
Date site confirmed as SCI:2015-01
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 - 2020)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.652600
Latitude:46.426000

2.2 Area [ha]

88.4120

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8210  info      37.6  0.00 
91R0  info      50.8  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.10
N2215.10
N250.10
N2684.70

Total Habitat Cover

99.99999999999998

Other Site Characteristics

Jamnikova in Strevčeva peč se s strmimi južnimi pobočji dvigata nad dolino Savinje na njenem levem bregu, na severu pa se pobočja spuščajo proti naselju Podolševa. Najvišji vrh območja doseže nadmorsko višino nad 1300 m. Območje je poraščeno z razmeroma redkim gozdom združbe Genisto januensis pinetum (Pinetum austroalpinum), kjer v drevesni sestavi prevladuje rdeči bor s posamično primešanim evropskim macesnom in smreko. Ta ekstremna gozdna rastišča so mestoma prekinjena s prepadnimi stenami, kjer drevesa ne uspevajo več in najdemo samo še, na razmere prilagojene rastline nižje rasti, ki rastejo v skalnih razpokah.

4.2 Quality and importance

Območje je opredeljeno zaradi prisotnosti »Dinarskih gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)« in »Karbonatnih skalnatih pobočjih z vegetacijo skalnih razpok«.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Mb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
SI0094.90
SI035.10

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Zavod za gozdove Slovenije
Address:
Email:zgs.tajnistvo@zgs.si
Organisation:Zavod RS za varstvo narave
Address:
Email:zrsvn.oe@zrsvn.si
Organisation:načrtovalci in nosilci urejanja prostora
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Solčava (samo za gozdni prostor območja)
Link: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:SI.ARSO.SI3000383
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY