Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

DK00FX005

1.3 Site name

Råbjerg Mile og Hulsig Hede

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2015-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:nst@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.411111
Latitude:57.662500

2.2 Area [ha]

4463.0000

2.3 Marine area [%]

0.2000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2110  info      0.00 
2120  info      152.37  0.00 
2130  info      1623.99  0.00 
2140  info      1321.62  0.00 
2160  info      13.63  0.00 
2170  info      21.13  0.00 
2180  info      2.28  0.00 
2190  info      575.25  0.00 
3110  info      0.00 
3130  info      11.1  0.00 
3140  info      0.23  0.00 
3150  info      0.76  0.00 
3160  info      1.69  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
4010  info      0.00     
7150  info      0.00 
9190  info      1.33  0.00 
91D0  info      4.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris    Par   
BA222Asio flammeus    Par   
BA021Botaurus stellaris    Par   
BA224Caprimulgus europaeus    Par   
BA084Circus pygargus    Par   
I1065Euphydryas aurinia          DD 
BA127Grus grus    Par   
BA338Lanius collurio    50  50  Par   
BA246Lullula arborea    Par   
BA140Pluvialis apricaria    Par   
BA119Porzana porzana    Par   
BA166Tringa glareola    Par   
A1166Triturus cristatus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.18
N0410.60
N070.71
N0840.17
N0929.88
N154.23
N161.27
N2012.96

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

I Stenalderen var hele området dækket af Littorinahavet, og det er derfor opbygget af marine aflejringer og flyvesand. I dag domineres habitaten af en mosaik af forskellige klitlandskaber, bl.a. store områder med parabelklitter - vest-øst orienterede rækker af klitrygge og afblæste, fugtige flader. Bl.a. ses vandreklittens forskellige successionsstadier ved Råbjerg Mile og Sandmilen og de udstrakte grå klit- og hedelandskaber på Hulsig Hede.

4.2 Quality and importance

H: Kvaliteten af de forskellige naturtyper er generelt meget høj. Dette gælder også for den prioriterede 2130. Størstedelen af området er fredet og af stor botanisk og geologisk betydning. Området er generelt uden bebyggelser og tekniske anlæg, og er i dag et af de størte og relativt mest uberørte naturområder i Danmark. EF: Råbjerg Mile og de nærliggende hedeområder er af stor værdi som bevaringsområde for specielt den ynglende bestand af Hjejle i Danmark. Størstedelen af området er desuden fredet. Området er generelt uden bebyggelser og tekniske anlæg, og er i dag et af de største og relativt mest uberørte naturområder i Danmark.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
MJ02.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i
HJ01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
DK0186.00
DK0379.00
DK950.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC2
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY