Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0060270

1.3 Site name

Vaindloo

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.359700
Latitude:59.818500

2.2 Area [ha]

76.3000

2.3 Marine area [%]

91.2200

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (8.78 %) Marine Baltic Sea (91.22 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA169Arenaria interpres    13  14   
BA222Asio flammeus     
BA202Cepphus grylle     
BA183Larus fuscus    20   
BA193Sterna hirundo    140  150   
BA194Sterna paradisaea    140  150   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0197.02
N232.98

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Vaindloo linnuala pindalaga 76 ha on Eesti kõige väiksem linnuala, kuhu on hõlmatud Vaindloo saar ja seda ümbritsev mereala. Vaindloo saar on Eesti kõige põhjapoolseim saar. Saar on sõltuvalt merevee tasemest umbes 600 m pikk ja 200 m lai ning koosneb moreenist ning selle rannale on moodustunud rannavallid. Ala on lage ning seal asub Vaindloo tuletorn.

4.2 Quality and importance

Vaindloo linnuala kuulub viie olulisema ala hulka regioonis, mis on moodustatud Euroopa Liidus ohustatud randtiiru (Sterna paradisaea) ja jõgitiiru (Sterna hirundo) kaitseks. Teised liigid, kelle arvukus tähtsal linnualal moodustab vähemalt 1% Eesti minimaalsest arvukusest, kelle arvukus on linnualal vähemalt 20 paari või kes omavad alal olulisi koondumiskohti on kivirullija (Arenaria interpres), tõmmukajakas (Larus fuscus), krüüsel (Cepphus grylle) ja sooräts (Asio flammeus).Vaindloo hiidrahnMõõtmed: 15,3 x 10,1 x 7,7(m) ÜM 38,6 m. Maapealne maht 480 m3. Kivimitüüp- graniit (H.Viiding, 1986.a); 16,6x9,8 m, üm 43,4m, h 6,8m. Maapealne maht 750 m3. Punane graniit, W-külg kallak, teised vertikaalsed (Eesti Loodus 4/5 1939) Asukoht: Vaindloo saare idarannikul rannajoonel

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HD06i
MG05.01o
LH06.01i
LI01o
MK03.01i
MK03.06i
ML07o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal99.6
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum99.6

4.5 Documentation (optional)

Kasutatud kirjandus: Orviku, K., Ratas, U. 1999. Eesti põhjapoolseim saar - Vaindloo. Eesti looduseuurijate päev, ELUS XXII. Ettekannete teesid. Tartu-Tallinn, lk 42-48; Ploompuu, T., Nilson, E., Kannukene, L. 1999. Vaindloo saare loodusest, II Taimestik. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 32 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 119-132; Ratas, U., Rivis, R., Jõgi, J., Orviku, K. 1999. Vaindloo saare loodusest, I Maastikuline iseloomustus. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 32 kd. TA kirjastus. Tallinn, lk 103-118. Andmed saadud ka: Sellis, U., Ader, A., Eshbaum, R., Jões, P., 2002; Lassmann, P. 2000. Õigusaktid: Vaindloo HA (VV 15.09.2005. a määrus nr 237, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17200.00
EE180.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE18Vaindloo hiidrahn+0.00
EE17Vaindloo hoiuala=100.00
EE17Vaindloo hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Vaindloo hiidrahn+0.00
Vaindloo hoiuala=100.00
Vaindloo hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2003.04.02 Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY