Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0080233

1.3 Site name

Kooraste Kõvvõrjärve

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-07
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus nr 183 Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.664500
Latitude:57.966100

2.2 Area [ha]

13.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      13  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0694.05
N075.95

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Kooraste Kõvvõrjärve loodusala hõlmab Kooraste järvede hulka kuuluv Kõvverjärve, mille veepeegli pindala 12,2 ha, keskmine sügavus 4,0 m ja suurim sügavus 10,1 m. Kõvvõrjärve pikkus on 650 m, laius 330 m ja kaldajoone pikkus 1992 m. Veevahetus on väga nõrk – alla 0,5 korda aastas. Kõvvõrjärve kaldad on peamiselt kõrged ja kaetud metsaga. Lõunast ulatub pikalt järve poolsaar. Järve lääneosas on kallas õõtsikuline. Kõvvõrjärv on lähtejärv, mis toitub peamiselt allikatest.

4.2 Quality and importance

Kooraste Kõvvõrjärve loodusalal esinev Kooraste Kõvverjärv kuulub looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) elupaigatüüpi. Järvekooslus on väga hea esinduslikkusega ja looduskaitselise seisundiga.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site


No information provided

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal100
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Õigusaktid: Kooraste Kõvvõrjärve HA (VV 14.07.2005. a määrus nr 183).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Kooraste Kõvvõrjärve hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Kooraste Kõvvõrjärve hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Kooraste Kõvvõrjärve hoiuala kaitsekorralduskava 2014-2023
Link: http://kava.eelis.ee/-1979202219

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed:1.3 Riiklik seire, 1.4 Tulemusseire, 3.1.5 Infotahvlite rajamine, 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine, 4.1 Tegevuskava, 4.2 Kaitsekorra muutmine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY