Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1104600

1.3 Site name

Raahen saaristo

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympristkeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston pts
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.389700
Latitude:64.691100

2.2 Area [ha]

2240.0000

2.3 Marine area [%]

93.5000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %)
Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %)
Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %) Boreal (0.00 %)
Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      0.00 
1170  info      0.00 
1220  info      0.00 
1620  info      0.00 
1630  info      0.00 
1640  info      0.00 
2110  info      0.00 
2120  info      0.00 
4030  info      0.00 
6270  info      0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.00 
9030  info      0.00 
9050  info      0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA200Alca torda    10  10   
BA054Anas acuta    11  50   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    11   
BA056Anas clypeata    11  11   
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    10  10   
BA169Arenaria interpres    20  20   
BA169Arenaria interpres    21  21   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    1000  1000   
BA061Aythya fuligula    344  344   
BA062Aythya marila    15   
BA062Aythya marila       
BA104Bonasa bonasia     
BA045Branta leucopsis    10  15   
BA045Branta leucopsis     
BA215Bubo bubo     
BA466Calidris alpina schinzii     
BA148Calidris maritima     
BA146Calidris temminckii    20  20   
BA146Calidris temminckii       
BA202Cepphus grylle     
BA202Cepphus grylle     
BA264Cinclus cinclus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    300  300   
BA236Dryocopus martius     
BA379Emberiza hortulana     
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus     
BA096Falco tinnunculus     
BA320Ficedula parva     
BA002Gavia arctica    10  10   
BA001Gavia stellata     
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus    10  10   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus    50  50   
BA640Larus fuscus fuscus    24  24   
BA177Larus minutus    60  130   
BA177Larus minutus    18  18   
BA179Larus ridibundus    2000  2000   
BA179Larus ridibundus    443  443   
BA150Limicola falcinellus    10  10   
BA157Limosa lapponica    20  20   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica    100  100   
BA152Lymnocryptes minimus    20  20   
BA066Melanitta fusca    150  150   
BA066Melanitta fusca    59  59   
BA065Melanitta nigra    200  200   
BA068Mergus albellus    13   
BA260Motacilla flava    100  100   
BA277Oenanthe oenanthe    100  100   
BA277Oenanthe oenanthe    22  22   
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    10  10   
BA151Philomachus pugnax    200  200   
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    20  20   
BA141Pluvialis squatarola     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
P1968Primula nutans    4000  10000  shoots   
BA195Sterna albifrons     
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    200  200   
BA193Sterna hirundo    72  72   
BA194Sterna paradisaea    500  500   
BA194Sterna paradisaea    385  385   
BA456Surnia ulula     
BA048Tadorna tadorna    10  30   
BA048Tadorna tadorna     
BA161Tringa erythropus    100  100   
BA166Tringa glareola    200  200   
BA162Tringa totanus    51  100   
BA162Tringa totanus    45  45   
BA282Turdus torquatus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Avenula pubescens                   
Botrychium boreale                   
Botrychium lanceolatum                   
Crassula aquatica                   
Deschampsia bottnica                   
Draba nemorosa                   
Euphrasia bottnica                   
Gyrodon lividus                   
Ophioglossum vulgatum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0194.00
N020.00
N040.00
N051.00
N071.00
N162.00
N171.00
N190.00
N091.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Raahen saaristo on Pohjanlahdella ainoa huomattava saaristo Rahjan ja Oulunsalon vlisell alueella. Alueelle on tyypillist voimakas maankohoaminen, joka muuttaa jatkuvasti maaston muotoja. Raahen saaristossa korkeuserot vaihtelevat yhdest seitsemn metriin. Saarten korkeimmilla kohdilla on nhtviss aikoinaan merest nousseita louhikoita. Saarten rannat ovat posin kivikkoisia ja louhikkoisia, joitain hiekka- ja niittyrantoja esiintyy mys. Raahen saariston uloimmilla ja pienimmill luodoilla karikot ovat vallitsevia. Saariston sisosan suuremmista saarista lytyy primrisukkessiomets ja lehtoja. Iso Kraaselissa on mys havumets. Parhaimmat ja edustavimmat lehtometst ovat ij-mmss. Osaa saarista laidunnetaan lampailla. Saarilla esiintyy mys alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja, joista merkittvin on ruijanesikko. Kedoilla esiintyy useita noidanlukkolajeja. Permeren endeemeista lajeista pohjanlahdenlauha ja permerensilmruoho ovat tavallisia. Ruijanesikko-ryhmn luettuja lajeja esiintyy nimilajin lisksi 11 lajia. Raahen saariston linnustollisesti arvokkaimpia alueita ovat vhkasvuiset ja puuttomat riutat, joista arvokkaimpia ovat Isokivi, Kusiini, mm-ij, Roskakari, Selkmatala, Kalla ja Kallanriutta sek Rpkk ja Rpknriutat. Muidenkin saarten niitty- ja kivikkorannoilla pesii monipuolinen linnusto. Saaristoon kerntyy syysaikaan satoja vesilintuja. Raahen pohjoinen saaristo on maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Saariston maisemaa ovat muovanneet mm. laidunnus ja merenkulku. Iso Kraaselin kedot edustavat laidunnuksen muovaamia perinnebiotooppeja. Saaristossa on laguuninomaisia lahtia, joista erikoisin ja vasta skettin merest noussut sijaitsee Kallassa. Raahen saaristossa ei ole pysyv asutusta. Saaristossa on loma-asutusta; 1950-luvun alussa rakennettiin mm. Smitinriuttaan huviloita sek kalamajoja Kallaan ja Taskunlukkoon. Iso Kraaselissa on vanha pooki ja luotsitupa, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

4.2 Quality and importance

Raahen saaristo on Permeren vhsaaristoisella alueella trke saaristoluonnon sek maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelukohde. Alueella on arvokas, monilajinen ja runsaslukuinen pesimlinnusto. Isokivi, Kusiini, mm-ij, Roskakari, Selkmatala, Kalla ja Kallanriutta sek Rpkk ja Rpknriutat ovat saariston trkeimpi lintujen pesimsaaria, joilla ovat alueen suurimmat lokki- ja tiirayhdyskunnat. Iso Kraaseli, Maapauha, Ulkopauha ja mm-ij on metsisist saarista lajistollisesti arvokkaimpia. Suojelun kannalta merkittvimpi lajeja ovat alueella runsaana esiintyvt lapintiira, kalatiira, tukkasotka, naurulokki, punajalkaviklo, karikukko ja pilkkasiipi sek harvinaisemmista lajeista ristisorsa, riskil, pikkutiira ja selklokki. Suojainen saaristo on lintujen levhdysalueena merkittv. Syysaikaan alueella levht muun muassa satoja tukkasotkia, telkki, haapanoita ja taveja. Alueella pesivss ja muutolla levhtvss lajistossa esiintyy useita valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Kasvilajistollisesti alue on merkittv: tyypillisen merenrantalajiston lisksi alueella esiintyy useita ruijanesikkoryhmn luettavia lajeja, Suomen vastuulajeja sek alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Alueen ruijanesikkoesiintymt ovat merkittvi. Peruste D kohdan 3.3 lajeille: mkikaura on alueellisesti uhanalainen, edustava perinnebiotooppilaji, vilukko on merenrantaniittyjen huomionarvoinen laji, meripeltovalvatti on ruijanesikon ohella ruijanesikkoryhmn kuuluva laji. Alueen perinnebiotooppeja hoidetaan laiduntamalla. Raahen saaristossa on joissakin saarissa loma-asuntoja. Monet saarista ovat perinteisess raahelaisten retkeily- ja virkistyskytss. Kallan-Taskun-Rpkn tienoon saaret ovat trkeimpi retkeily- ja virkistysalueita. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppej ja populaation merkittvyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vhintnkin alueen merkityksen silyttminen osana verkostoa. Lisksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien tila silytetn alueen kytt ohjaamalla, turvaamalla osalla saarista luonnon prosessien mukainen kehitys ja osalla saarista hoitamalla luontotyyppien ja lajien elinympristj. Osin luontotyyppien ja lajien mr listn ja laatua ja lajien populaatioiden elinvoimaisuutta parannetaan hoitotoimin. Lisksi luontotyyppien ja lajien sek niiden elinympristjen tila silytetn ohjaamalla alueen kytt.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01i
LG05i
LJ02.02i
LH03.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private83
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Hauru, J. 1991: Raahen saaristossa pesiv linnusto kesll 1991. - Raahen kaupunki. Tekninen palvelukeskus. Yleiskaavoitus. Julkaisematon raportti. 43 s. (julkaisematon selvitys, avainsanat: linnnusto, pesiv, Raahen saaristo) Srkk, J.1991: Raahen pohjoisen saariston kasvillisuusinventointi. - julkaisematon raportti. 90 s. + Liitteet I A, I B, II ja III. (julkaisematon selvitys, avainsanat: uhanalainen kasvi, kulutusarka) Raahen kaupunki 1996: Raahen pohjoinen saaristo. Perustiedot. Osayleiskaavaluonnos 2.10.1996. - Raahen kaupunki. Tekninen palvelukeskus. Kaavoitus ja suunnittelu. Yleiskaavoitus. 56 s. (julkaisematon selvitys, avainsanat: osayleiskaava, perusselvitys, linnusto, kasvisto, Raahen saaristo). Pessa, J. 2001. Tietoja Raahen saariston linnustosta ja hoidon ja kunnostuksen tarpeista. Pohjois-Pohjanmaan ympristkeskuksen julkaisematon raportti. Ympristhallinnon ympristtietojrjestelm, Hertta elilajirekisteri. Srkk, J. 1991. Raahen pohjoisen saariston kasvillisuusinventointi. Pohjois-Pohjanmaan ympristkeskus. Tietokantatydennys 2016: Hertta (elilajit-tietojrjestelm) 5.5.2014 Hyvrinen, M. ja Tuohimaa, H. 2008: Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja kyttsuunnnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympristkeskuksen raportteja 3/2008. Kilpi, A, Aho, M. ja Kilpelinen, E. 2007: Raahen saaristo. YSA-alueiden inventointiraportti (YSA118317, YSA111439). Metshallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Birdlife Suomi 2014: Kerntyvien lintulajien esiintyminen tietyill linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0021.00
FI160.00

5.3 Site designation (optional)

Raahen saaristo sisltyy valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyvksymss maakuntakaavassa Raahen saaristo on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Saaristossa kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta, Rpkk (1.7 hehtaaria) ja Raahen saariston suojelualue, 1796 hehtaaria, joka kattaa valtaosan koko alueesta. Lisksi on pieni Jyryn saari on valtionmaan luonnonsuojelualue, Jyry ( 0.5 hehtaaria). Raahen saariston suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla sek rakennuslain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympristkeskus
Address:
Email:
Organisation:Raahen kaupunki
Address:
Email:
Organisation:Metshallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hyvrinen, M. ja Tuohimaa, H. 2008: Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja kyttsuunnnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympristkeskuksen raportteja 3/2008. Pessa, J. 2001:Tietoja Raahen saariston linnustosta ja hoidon ja kunnostuksen tarpeista. Pohjois-Pohjanmaan ympristkeskuksen julkaisematon raportti. Erit saaria on laidunnettu lampailla jo usean vuoden ajan. Lampuri on saanut tarkoitukseen maatalouden ympristtuen erityistukea. Hoidon tarve on selvsti nykyist hoitotilannetta laajempi.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY