Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI1104600

1.3 Site name

Raahen saaristo

1.4 First Compilation date

1996-06

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.389700
Latitude:64.691100

2.2 Area [ha]

2240.0000

2.3 Marine area [%]

93.5000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1150  info      4.3  0.00 
1170  info      101  0.00 
1220  info      23  0.00 
1620  info      0.00 
1630  info      23  0.00 
1640  info      0.1  0.00 
2110  info      0.87  0.00 
2120  info      0.7  0.00 
4030  info      2.5  0.00 
6270  info      10.2  0.00 
7140  info      1.4  0.00 
7160  info      0.01  0.00 
9030  info      81  0.00 
9050  info      75  0.00 
9070  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA200Alca torda    10  10   
BA054Anas acuta    11  50   
BA054Anas acuta     
BA056Anas clypeata    11   
BA056Anas clypeata    11  11   
BA051Anas strepera     
BA051Anas strepera     
BA039Anser fabalis    10  10   
BA169Arenaria interpres    20  20   
BA169Arenaria interpres    21  21   
BA222Asio flammeus     
BA061Aythya fuligula    1000  1000   
BA061Aythya fuligula    344  344   
BA062Aythya marila    15   
BA062Aythya marila  X      
BA104Bonasa bonasia     
BA045Branta leucopsis    10  15   
BA045Branta leucopsis     
BA215Bubo bubo     
BA466Calidris alpina schinzii     
BA148Calidris maritima     
BA146Calidris temminckii    20  20   
BA146Calidris temminckii  X      
BA202Cepphus grylle     
BA202Cepphus grylle     
BA264Cinclus cinclus     
BA081Circus aeruginosus     
BA082Circus cyaneus     
BA038Cygnus cygnus    300  300   
BA236Dryocopus martius     
BA379Emberiza hortulana     
BA098Falco columbarius     
BA103Falco peregrinus     
BA096Falco tinnunculus     
BA320Ficedula parva     
BA002Gavia arctica    10  10   
BA001Gavia stellata     
BA217Glaucidium passerinum     
BA127Grus grus    10  10   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA338Lanius collurio     
BA640Larus fuscus fuscus    50  50   
BA640Larus fuscus fuscus    24  24   
BA177Larus minutus    60  130   
BA177Larus minutus    18  18   
BA179Larus ridibundus    443  443   
BA179Larus ridibundus    2000  2000   
BA150Limicola falcinellus    10  10   
BA157Limosa lapponica    20  20   
BA156Limosa limosa     
BA272Luscinia svecica    100  100   
BA152Lymnocryptes minimus    20  20   
BA066Melanitta fusca    150  150   
BA066Melanitta fusca    59  59   
BA065Melanitta nigra    200  200   
BA068Mergus albellus    13   
BA260Motacilla flava    100  100   
BA277Oenanthe oenanthe    100  100   
BA277Oenanthe oenanthe    22  22   
BA094Pandion haliaetus     
BA170Phalaropus lobatus    10  10   
BA151Philomachus pugnax    200  200   
BA151Philomachus pugnax    cmales   
BA241Picoides tridactylus     
BA140Pluvialis apricaria    20  20   
BA141Pluvialis squatarola     
BA007Podiceps auritus     
BA006Podiceps grisegena     
P1968Primula nutans    4000  10000  shoots   
BA195Sterna albifrons     
BA195Sterna albifrons     
BA190Sterna caspia     
BA193Sterna hirundo    72  72   
BA193Sterna hirundo    200  200   
BA194Sterna paradisaea    500  500   
BA194Sterna paradisaea    385  385   
BA456Surnia ulula     
BA048Tadorna tadorna    10  30   
BA048Tadorna tadorna     
BA161Tringa erythropus    100  100   
BA166Tringa glareola    200  200   
BA162Tringa totanus    45  45   
BA162Tringa totanus    51  100   
BA282Turdus torquatus     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Avenula pubescens                   
Botrychium boreale                   
Botrychium lanceolatum                   
Crassula aquatica                   
Deschampsia bottnica                   
Draba nemorosa                   
Euphrasia bottnica                   
Gyrodon lividus                   
Ophioglossum vulgatum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0194.00
N020.00
N040.00
N051.00
N071.00
N091.00
N162.00
N171.00
N190.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Raahen saaristo on Pohjanlahdella ainoa huomattava saaristo Rahjan ja Oulunsalon välisellä alueella. Alueelle on tyypillistä voimakas maankohoaminen, joka muuttaa jatkuvasti maaston muotoja. Raahen saaristossa korkeuserot vaihtelevat yhdestä seitsemään metriin. Saarten korkeimmilla kohdilla on nähtävissä aikoinaan merestä nousseita louhikoita. Saarten rannat ovat pääosin kivikkoisia ja louhikkoisia, joitain hiekka- ja niittyrantoja esiintyy myös. Raahen saariston uloimmilla ja pienimmillä luodoilla karikot ovat vallitsevia. Saariston sisäosan suuremmista saarista löytyy primäärisukkessiometsää ja lehtoja. Iso Kraaselissa on myös havumetsää. Parhaimmat ja edustavimmat lehtometsät ovat Äijä-Ämmässä. Osaa saarista laidunnetaan lampailla. Saarilla esiintyy myös alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja, joista merkittävin on ruijanesikko. Kedoilla esiintyy useita noidanlukkolajeja. Perämeren endeemeista lajeista pohjanlahdenlauha ja perämerensilmäruoho ovat tavallisia. Ruijanesikko-ryhmään luettuja lajeja esiintyy nimilajin lisäksi 11 lajia. Raahen saariston linnustollisesti arvokkaimpia alueita ovat vähäkasvuiset ja puuttomat riutat, joista arvokkaimpia ovat Isokivi, Kusiini, Ämmä-Äijä, Roskakari, Selkämatala, Kalla ja Kallanriutta sekä Rääpäkkä ja Rääpäkänriutat. Muidenkin saarten niitty- ja kivikkorannoilla pesii monipuolinen linnusto. Saaristoon kerääntyy syysaikaan satoja vesilintuja. Raahen pohjoinen saaristo on maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Saariston maisemaa ovat muovanneet mm. laidunnus ja merenkulku. Iso Kraaselin kedot edustavat laidunnuksen muovaamia perinnebiotooppeja. Saaristossa on laguuninomaisia lahtia, joista erikoisin ja vasta äskettäin merestä noussut sijaitsee Kallassa. Raahen saaristossa ei ole pysyvää asutusta. Saaristossa on loma-asutusta; 1950-luvun alussa rakennettiin mm. Smitinriuttaan huviloita sekä kalamajoja Kallaan ja Taskunlukkoon. Iso Kraaselissa on vanha pooki ja luotsitupa, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

4.2 Quality and importance

Raahen saaristo on Perämeren vähäsaaristoisella alueella tärkeä saaristoluonnon sekä maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelukohde. Alueella on arvokas, monilajinen ja runsaslukuinen pesimälinnusto. Isokivi, Kusiini, Ämmä-Äijä, Roskakari, Selkämatala, Kalla ja Kallanriutta sekä Rääpäkkä ja Rääpäkänriutat ovat saariston tärkeimpiä lintujen pesimäsaaria, joilla ovat alueen suurimmat lokki- ja tiirayhdyskunnat. Iso Kraaseli, Maapauha, Ulkopauha ja Ämmä-Äijä on metsäisistä saarista lajistollisesti arvokkaimpia. Suojelun kannalta merkittävimpiä lajeja ovat alueella runsaana esiintyvät lapintiira, kalatiira, tukkasotka, naurulokki, punajalkaviklo, karikukko ja pilkkasiipi sekä harvinaisemmista lajeista ristisorsa, riskilä, pikkutiira ja selkälokki. Suojainen saaristo on lintujen levähdysalueena merkittävä. Syysaikaan alueella levähtää muun muassa satoja tukkasotkia, telkkiä, haapanoita ja taveja. Alueella pesivässä ja muutolla levähtävässä lajistossa esiintyy useita valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Kasvilajistollisesti alue on merkittävä: tyypillisen merenrantalajiston lisäksi alueella esiintyy useita ruijanesikkoryhmään luettavia lajeja, Suomen vastuulajeja sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Alueen ruijanesikkoesiintymät ovat merkittäviä. Peruste D kohdan 3.3 lajeille: mäkikaura on alueellisesti uhanalainen, edustava perinnebiotooppilaji, vilukko on merenrantaniittyjen huomionarvoinen laji, meripeltovalvatti on ruijanesikon ohella ruijanesikkoryhmään kuuluva laji. Alueen perinnebiotooppeja hoidetaan laiduntamalla. Raahen saaristossa on joissakin saarissa loma-asuntoja. Monet saarista ovat perinteisessä raahelaisten retkeily- ja virkistyskäytössä. Kallan-Taskun-Rääpäkän tienoon saaret ovat tärkeimpiä retkeily- ja virkistysalueita. Alueen suojelutavoitteet: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla, turvaamalla osalla saarista luonnon prosessien mukainen kehitys ja osalla saarista hoitamalla luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Osin luontotyyppien ja lajien määrää lisätään ja laatua ja lajien populaatioiden elinvoimaisuutta parannetaan hoitotoimin. Lisäksi luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään ohjaamalla alueen käyttöä.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
Lo
Li
Li
Li
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal17
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private83
Unknown0
sum100

4.5 Documentation (optional)

Hauru, J. 1991: Raahen saaristossa pesivä linnusto kesällä 1991. - Raahen kaupunki. Tekninen palvelukeskus. Yleiskaavoitus. Julkaisematon raportti. 43 s. (julkaisematon selvitys, avainsanat: linnnusto, pesivä, Raahen saaristo) Särkkä, J.1991: Raahen pohjoisen saariston kasvillisuusinventointi. - julkaisematon raportti. 90 s. + Liitteet I A, I B, II ja III. (julkaisematon selvitys, avainsanat: uhanalainen kasvi, kulutusarka) Raahen kaupunki 1996: Raahen pohjoinen saaristo. Perustiedot. Osayleiskaavaluonnos 2.10.1996. - Raahen kaupunki. Tekninen palvelukeskus. Kaavoitus ja suunnittelu. Yleiskaavoitus. 56 s. (julkaisematon selvitys, avainsanat: osayleiskaava, perusselvitys, linnusto, kasvisto, Raahen saaristo). Pessa, J. 2001. Tietoja Raahen saariston linnustosta ja hoidon ja kunnostuksen tarpeista. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen julkaisematon raportti. Ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä, Hertta eliölajirekisteri. Särkkä, J. 1991. Raahen pohjoisen saariston kasvillisuusinventointi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Hertta (eliölajit-tietojärjestelmä) 5.5.2014 Hyvärinen, M. ja Tuohimaa, H. 2008: Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008. Kilpiä, A, Aho, M. ja Kilpeläinen, E. 2007: Raahen saaristo. YSA-alueiden inventointiraportti (YSA118317, YSA111439). Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut. Birdlife Suomi 2014: Kerääntyvien lintulajien esiintyminen tietyillä linnustonsuojelualueilla Tiira-lintutietopalvelun havaintojen perusteella. Raportti. Jorma Pessa/Pohjois-Pohjanmaan ELY: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamat Natura-alueiden linnustoa koskevat seuranta-aineistot ja tietokannat.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
FI0021.00
FI160.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Raahen saaristo sisältyy valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa Raahen saaristo on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Saaristossa kaksi yksityismaiden luonnonsuojelualuetta, Rääpäkkä (1.7 hehtaaria) ja Raahen saariston suojelualue, 1796 hehtaaria, joka kattaa valtaosan koko alueesta. Lisäksi on pieni Jyryn saari on valtionmaan luonnonsuojelualue, Jyry ( 0.5 hehtaaria). Raahen saariston suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain nojalla sekä rakennuslain nojalla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:
Email:
Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Raahen kaupunki
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Hyvärinen, M. ja Tuohimaa, H. 2008: Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2008. Pessa, J. 2001:Tietoja Raahen saariston linnustosta ja hoidon ja kunnostuksen tarpeista. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen julkaisematon raportti. Eräitä saaria on laidunnettu lampailla jo usean vuoden ajan. Lampuri on saanut tarkoitukseen maatalouden ympäristötuen erityistukea. Hoidon tarve on selvästi nykyistä hoitotilannetta laajempi.
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY