Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUAN21007

1.3 Site name

Bózsva-patak

1.4 First Compilation date

2010-08

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Aggtelek National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2010-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2012-10
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.440278
Latitude:48.466111

2.2 Area [ha]

832.2500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.2  0.00       
6430  info      3.5  0.00 
6440  info      124.1  0.00 
6510  info      36.9  0.00 
9110  info      73.2  0.00 
9130  info      124.6  0.00 
91E0  info      122.5  0.00 
91G0  info      61.6  0.00 
91M0  info      0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1138Barbus meridionalis         
A1188Bombina bombina    10000  20000   
A1193Bombina variegata    1500  3500   
ICarabus arcensis                     
I4015Carabus zawadszkii         
BCinclus cinclus                     
I1086Cucujus cinnaberinus          DD       
I1074Eriogaster catax               
F1098Eudontomyzon spp.         
F1124Gobio albipinnatus               
I1083Lucanus cervus          DD       
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
I1059Maculinea teleius         
F1134Rhodeus sericeus amarus         
I1087Rosalia alpina          DD       
A1993Triturus dobrogicus               
RVipera berus                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aricia eumedon                   
Barbus barbus                     
Bufo viridis                   
Elaphe longissima                   
Eptesicus serotinus                   
Felis silvestris                   
Galanthus nivalis                     
Hyla arborea                   
Lacerta agilis                   
Lycopodium clavatum                     
Myotis mystacinus                   
Myotis nattereri                   
Natrix tessellata                   
Nyctalus leisleri                   
Nyctalus noctula                   
Pelobates fuscus                   
Pipistrellus pipistrellus                   
Plecotus austriacus                   
Rana dalmatina                   
Rana esculenta                     
Rana ridibunda                     
Rana temporaria                     
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N1070.00
N155.00
N1610.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6430 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 Fajok: Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) Zempléni futrinka (Carabus zawadskii) Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) Petényi-márna (Barbus meridionalis petenyi) Ezen a területen a tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi), a Petényi-márna (Barbus meridionalis) és a zempléni futrinka (Carabus zawadzkii) erős állománya él.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.01i
LA03.03i
MA04.01.01i
LB02i
LB02.04i
LC01.01i
LD01.01i
LF03.01i
LH01i
MI01i
LI02i
MJ02.05i
MJ03i
HJ03.02i
HJ03.02.01i
MJ03.02.03i
LK02.01i
MM01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve a degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg. A kaszálóréteken és az üde, tápanyaggazdag magaskórósokban a terjedő idegenhonos aranyvessző (Solidago) és esetlegesen megjelenő egyéb invazív növényfajok állományai visszaszorítandók. A Petényi márna és a tiszai ingola állományok fennmaradása érdekében természetközeli állapotú, gyorsabb folyású vízfolyás-szakaszok fenntartása szükséges, amelyeken a hosszirányú átjárhatóság biztosított. Szintén szükséges a vízfolyások menti kisérő fás vegetáció fennmaradása, a kisvizi meder szélén is. Ahol ez hiányzik, ott őshonos fajokból (elsősorban füzekből, mézgás égerből) álló ligetet szükséges hagyni felnőni, szükség esetén telepíteni. Az állományaik növekedése érdekében a telepített pisztráng-állományok visszaszorítása szükséges. Haltelepítés csak indokolt esetben végezhető, s akkor is csak őshonos, a víztérre jellemző halfajok telepíthetők. A zempléni futrinka állományainak fennmaradása érdekében a szegélyzónák (bokros erdőszegélyek, magaskórósok) megőrzése szükséges. A vérfű hangyaboglárka állományok fennmaradása érdekében a vérfüves üde gyepek kaszálással történő fenntartása szükséges. A kaszálást ezeken a gyepeken legalább részben ki szükséges tolni nyár végéig, vagy a gyep egy részét kaszálatlanul szükséges hagyni. A prioritás fajok esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUAN21007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY