Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBF20034

1.3 Site name

Balatonfüredi-erdő

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.885278
Latitude:46.998333

2.2 Area [ha]

3489.6200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU21Közép-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      34.9  0.00 
6190  info      0.12  0.00 
6240  info      101.21  0.00 
8160  info      34.9  0.00 
8210  info      34.9  0.00 
9180  info      61.6  0.00 
91G0  info      163.68  0.00 
91H0  info      1197.38  0.00 
91M0  info      1754.05  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    400  500   
I1078Callimorpha quadripunctaria         
I1088Cerambyx cerdo         
I4033Erannis ankeraria         
I1074Eriogaster catax         
I1065Euphydryas aurinia               
I1052Hypodryas maturna         
I1079Limoniscus violaceus         
I1083Lucanus cervus         
I1060Lycaena dispar    500  500   
I1089Morimus funereus         
M1307Myotis blythii    100  200   
M1324Myotis myotis    100  100         
P2093Pulsatilla grandis    1000  3000   
P4118Seseli leucospermum    500  1000         
I1014Vertigo angustior         
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Coronilla vaginalis                   
Limodorum abortivum                   
Ophrys holubiana                   
Pyrus nivalis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0910.00
N103.00
N1687.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Outstandingly valuable mosaic of sumac-white oak scrub-forest and slope steppe grasses. Most part of the area is built of limestone, but dolomite can also be found in some places. On southern slopes and in valley-bottoms thin loess veil occurs.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): 275/2004 Kormányrendelet 4. A) számú melléklete: 8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 275/2004 Kormányrendelet 4. B) számú melléklete: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 6240 Szubpannon sztyeppék 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben) Hegyesorrú denevér (Myotis Blythii) Csíkos medvelepke (Callimorpha quadripunctaria) Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) The area excellenty represents the submediterranean dry grasses and dry oak forests. Right now only 25 % of the site is protected, but the whole area is planned for protection.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
LB02.03i
LB02.05i
LD01.01i
LE03.03o
LF03.01.01i
LG01.02o
MG01.03o
LH05.01o
LI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bauer N., Kenyeres Z. (szerk.) (2002): A tervezési terület Balatonfüred, Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi-tól északra elterülő, északról Hidegkút-Veszprémfajsz-Szentkirályszabadja által határolt részei. Balaton-felvidéki Nemzeti Park II. ütem, Természetvédelmi kezelési terv 3. rész

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU0075.00
HU9925.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:In protected areas: Balaton Uplands National Park Directorate H-8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.:+36 88 577 730 Fax.: +36 88 577 731
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen található erdőssztyepp vegetációs mozaikok, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, a gyepfoltok szükség szerinti extenzív legeltetésével, a cserjék mechanikai irtásával és az invaziós növényfajok terjedésének megakadályozásával; Az őshonos fafajokból álló erdőkben a folyamatos erdőborítást biztosító erdőhasználati módok bevezetése; A pannon cseres-tölgyesek (91M0), pannon molyhos tölgyesek (91H0) valamint pannon gyertyános-tölgyesek (91G0) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása és fejlesztése, különösen az idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével. További célok és végrehajtandó intézkedések: A terület technikai sportokkal, turizmussal történő károsításának mérséklése és fokozatos megszüntetése; Az erdőgazdálkodás során az erdőszegélyek, illetve az erdők cserjeszintjének kímélete. Nature conservational management plan exists for part of the area. Only hayfields and dry Juniper grasses need management.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY