Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBF20055

1.3 Site name

Remetekert

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.025000
Latitude:46.806667

2.2 Area [ha]

971.8100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91E0  info      6.39  0.00 
91K0  info      277.79  0.00 
91L0  info      300.83  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1078Callimorpha quadripunctaria          DD       
I1088Cerambyx cerdo         
I1083Lucanus cervus         
I1089Morimus funereus         
I1087Rosalia alpina          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Asio otus               
Buteo buteo    10  10             
Cephalanthera damasonium    50  50             
Cephalanthera longifolia    50  50             
Cephalanthera longifolia    50  50             
Cephalanthera rubra    10  10             
Corvus corax    10  10             
Corvus corax    10  10             
Cyclamen purpurascens    1000  1000             
Cyclamen purpurascens    1000  1000             
Daphne mezereum    30  30             
Daphne mezereum    30  30             
Dryopteris carthusiana    150  150             
Dryopteris carthusiana    150  150             
Epipactis helleborine    50  50             
Epipactis microphylla    50  50             
Galanthus nivalis    10000  10000             
Hepatica nobilis    40  40               
Lilium martagon    20  20             
Lilium martagon    20  20             
Platanthera bifolia    100  100             
Platanthera bifolia    100  100             
Primula vulgaris    100  100             
Primula vulgaris    100  100             
Tamus communis    30  30             
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N1699.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Well conserved Illyrian beech and oak-hornbeam forests with rich geophyton flora on 200-300m high clayhills.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): Üde, tápanyag-gazdag magaskórósok a síkságtól a magas hegyvidékig 6430 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) 91KO Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronio-carpinion) 91LO Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben) Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) Szarvasbogár (Lucanus cervus) Forest reserve with Illyrian habitat types.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02o
LF03.01i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Conservation study for management plan (forest reserve): Bérces, S., Horváth, J., Óvári, M. 2001. Remetekert erdőrezervátum. Zöld Zala Természetvédő Egyesület, Zalaegerszeg.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

Not protected.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton Uplands National Park Directorate (H-8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: +36 88 577730. Fax: +36 88 577731) Forestry (Zalaerdő Rt.)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel az illír gyertyános-tölgyesekre és bükkösökre. A területen kijelölt erdőrezervátum természeti állapotának fenntartása. A magterület körüli puffer zónában történő véghasználat kerülendő, illetve a már megtörtént véghasználatok miatt (melynek következtében több szakaszon megszűnt a magterület védelme) helyreállítás a cél. Az állandó erdőborítással a mikroklimatikus viszonyok és ezzel együtt a jelölő társulások fenntartása biztosítható. Mindez fontos talajvédelmi funkciót is betölt, s hathatós védekezést nyújt az erózió ellen. A védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: nagy hőscincér, szarvasbogár. További célok és végrehajtandó intézkedések: Az inváziós növényfajok visszaszorítása. Az akác, valamint a monokultúra jellegű tűlevelű (erdeifenyő, lucos) erdőtagok őshonos lomboserdővé alakítása középtávon. (az Arborétumon kívüli állományok). A természetes jelölő társulásokban megjelenő akác (Robinia pseudoacacia) és bálványfa (Ailanthus altissima), valamint a vágásokban, szegélyekben megjelenő magas aranyvessző (Solidago gigantea) teljes kiirtása. Az erőrezervátumban konzerváció megvalósítása a magterületen, az extenzív gazdálkodás, alternatív erdőgazdálkodási módszerek bevezetése a puffer zónában. A 80 évnél idősebb erdőállományokban már tárgyévtől, a fiatalabb állományokban középtávon a jelenlegi erdőkezelési módról (véghasználat, fokozatos felújító vágás) az állandó erdőborítást biztosító gazdálkodási módra (pl.: szálalás, Pro sylva típusú kezelés) történő átállás. A rovarok és odulakó madarak, denevérek számára a lábon álló holt anyag megtartásával megfelelő szaporodó- és élőhely biztosítása (különösen a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus) fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához / eléréséhez). A területen tapasztalható gyep és cserjeszintben okozott - jelentős vadkár miatt a nagyvad állomány csökkentése (szarvas, őz, vaddisznó). There is no complex official management plan. Recommendations: - basically forestal management is allowed only where necessary, forbidden in beech core area

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBF20055
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY