Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20017

1.3 Site name

Borsodbótai Kotyindó-tető

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.390556
Latitude:48.206111

2.2 Area [ha]

297.5000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
5130  info      1.19  0.00 
6210  info      144.2  0.00 
6440  info      0.00       
6510  info      0.31  0.00       
91E0  info      0.32  0.00       
91G0  info      1.84  0.00       
91M0  info      8.8  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4067Echium russicum    40  60         
I1083Lucanus cervus    50         
M1307Myotis blythii    100  100   
M1324Myotis myotis    100  100   
P2093Pulsatilla grandis    510  600   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aster amellus                   
Cupido osiris                   
Cytisus albus                   
Epipactis atrorubens                   
Libelloides macaronius                   
Linum flavum                   
Linum hirsutum                   
Lycaena alciphron                   
Maculinea arion                   
Orchis militaris                   
Polygala major                   
Polyommatus admetus                   
Prunella grandiflora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N0990.00
N101.00
N141.00
N162.00
N202.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Main portion of the grasslands are regularly grazed. Great amount of the site is regularly burnt.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (*fontos orchidea-lelőhelyek) (6210) boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben (5130) közönséges denevér (Myotis myotis) leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) The site has species-rich colline semi-dry grasslands and Juniper pastures.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02b
HA03.03b
LA04.01i
LA07o
LA10.01i
MB02.01i
MB02.04b
HF3.01.01b
HI01b
MI02b
MJ01.01b
LK01.01b
MK02.01b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Selected bibliography: Benedek O. - Zay A. (1987): Adatok a Heves-megyei Észak-Tarnavidék flórájához. - Fol.Hist.-nat. Mus. Matr. 12: 19-20. Budai J. (1914): Adatok Borsodmegye flórájához. - Magyar Botanikai Lapok 13: 312-326. Suba J. (1963): Adatok a Tarna-vidék flórájához. - Acta Acad. Paed. Agriensis 9: 253-261. Suba J. (1969): A Tarna-vidék flórájának kritikai elemzése. - Acta Acad. Paed. Agriensis Nov. Ser. 7: 379-413. Zay A. (1984): Florisztikai megfigyelések az Észak-Tarna vidéken. - TDK dolgozat, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger. Sulyok J. - Schmotzer A. 1999: Data to the flora of Heves-Borsod Hills (Tarna-vidék) and the northern foreground of the Bükk Mts. - Kitaibelia 4(2): 367-380.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0060.00
HU9940.00

5.3 Site designation (optional)

Cca. 40% of the site is part of the Lázbérci TK (Lázbérc Landscape Protection Area).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1.FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található nagy kiterjedésű sztyeppesedő félszáraz gyepek, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiemelten a félszáraz gyepek (6210) cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A késő tavaszi avartüzek megakadályozása a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), és a nem jelölő státuszú piros kígyószisz (Echium russicum) populációk védelme érdekében; Borókás száraz és félszáraz gyepek (5130) védelme az avartüzektől kaszálással; Minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében biztosítani kell a szálláshelyek zavartalanságát és a kedvező adottságok (pl. megfelelő méretű berepülőnyílások, héjazat) fenntartását. Szaporodási időszakban gondoskodni kell minden jelentősebb épületlakó denevérkolónia esetében az épületek díszkivilágításának mellőzéséről. 2.TOVÁBBI CÉLOK Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése; A területen található, a félszáraz- és sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká / 5130, 6240/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A talajfelszín bolygatásával járó sporttevékenységek fokozatos visszaszorítása; Piros kígyószisz (Echium russicum) esetén, alacsony virágzási arány (>20 tő) esetén maggyűjtés, mesterséges szaporítással; Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) esetén, alacsony virágzási arány (>50 tő) esetén (szubpopulációkként) maggyűjtés, mesterséges szaporítással; Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok természetességének javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20017
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY