Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20042

1.3 Site name

Boldogi Vajda-rét

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.668889
Latitude:47.600833

2.2 Area [ha]

123.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      62.11  0.00 
6510  info      20.6  0.00 
91E0  info      5.16  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    1000  1000   
P4081Cirsium brachycephalum    20000  25000   
I1060Lycaena dispar    100  100         
I1059Maculinea teleius    100  1000   
A1993Triturus dobrogicus    50  200   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Apatura ilia                   
Boloria selene                   
Clematis integrifolia                   
Molinia hungarica                   
Orchis laxiflora    20  200               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N0915.00
N1065.00
N2010.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon(Molinion caeruleae) (*6410) sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratenis, Sanguisorba officinalis) (6510) kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalon) vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) vöröshasú unka (Bombina bombina) One of the most valuable fen meadow - Molinia meadow complexes of the Hatvani-sík (Hatvani Plain). These habitats have become rare on the lowland fringes of the mountains, having been turned mostly into plough-lands. There is a domination of non-halophytic fen meadow flora and fauna elements with several species rare in the region (Orchis laxiflora, Sanguisorba officinalis, Polygala amarella, Maculinea teleius, Apatura ilia).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MH01b
LH02.05b
MH02.06b
MH02.06b
MI01b
MI02b
HJ01.01b
HJ02.05b
LK02.01b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Ilonczai Z. (szerk.): Nedves élőhelyek veszélyeztetett nappali lepke fajainak monitorozását megalapozó program. - NBmR jelentés, mscr

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

The site is included in the "ex lege" bog register and is part of the National Ecological Network ("interrupted corridor").

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található láprét-vegetáció, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / fejlesztése, különös tekintettel a hozzájuk kötődő kisfészkű aszatra (Cirsium brachycephalum) és a vérfű hangyaboglárkára (Maculinea teleius); Az őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) jelentős állományainak otthont adó rétek, kaszálók jó ökológiai állapotának fenntartása / helyreállítása, a kaszálás és a legeltetés intenzitásának, tér- és időbeli rendjének szabályozása a vérfűboglárka (Maculinea teleius) kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítására; A területen található vizes élőhelyek megőrzése/fejlesztése (belvízelvezető árok lezárása), különös tekintettel a vöröshasú unka (Bombina bombina) életfeltételeinek biztosítására. 2. TOVÁBBI CÉLOK A területen előforduló további Natura 2000-es fajok érdekében (haris /Crex crex/) és nagy tűzlepke /Lycaena dispar/) a területhasználat során törekedni kell a mozaikos kezelésre, hogy a búvó/fészkelőhelyek és a tápnövények folyamatosan elérhetők legyenek; A területen esetlegesen megjelenő inváziós fajokat kaszálással kell visszaszorítani.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20042
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY