Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20043

1.3 Site name

Verpeléti Vár-hegy

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.207778
Latitude:47.860833

2.2 Area [ha]

8.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.9  0.00       
6240  info      1.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4067Echium russicum    100  500   
I1074Eriogaster catax    100  500   
P2093Pulsatilla grandis    500  700   
P2120Thlaspi jankae    28000  28000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis    400  400               
Anemone sylvestris    50  50               
Dictamnus albus    500  500               
Doronicum hungaricum    500  500               
Lathyrus pannonicus ssp. collinus    2000  2000               
Mantis religiosa                   
Phlomis tuberosa    100  100               
Ranunculus illyricus    400  400               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0955.00
N105.00
N2340.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

"Other land" includes the open quarrying surfaces.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: szubpannon sztyeppek (*6240) piros kígyószisz (Echium russicum) leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) Vár-hegy is a well-preserved adventive crater of the Mid-Miocene andesite tuff stratovolcano of the Eastern Mátra. In its present form, it is slightly eroded and rises above the Tarna-völgy (Tarna Valley) as a circumdenudation. It is covered with valuable steppe woodland vegetation; partly with slope steppes and continental thickets and in the protected abandoned central quarrying area the secondary succession process has started. This tiny habitat fragment shelters three Annex II plant species (Echium russicum, Pulsatilla grandis, Thlaspi jankae) and a stable population of Eriogaster catax, a rarity in the country.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
MF04b
LG01.03b
MI01b
LI02b
HK02.01i
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Selected bibliography: Kárász I. (1991): A Verpeléti Várhegy flórája és természetvédelmi értékelése. /The flora and nature conservation valuation of the Vár-hill at Verpelét/ - Acta Acad. Paed. Agriensis Nova Series Tom. 20: 117-131. Zelenka T. (2002): A "Verpeléti Várhegy" vulkáni kúpja, mint földtani természetvédelmi terület. - Földtani Kutatás 39 (4): 16-22.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU99100.00

5.3 Site designation (optional)

The site was declared protected by the Heves County Council in 1975. It is part of the National Ecological Network ("uninterrupted corridor").

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található sztyepp vegetációs mozaikok, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / fejlesztése, különös tekintettel a piros kígyószisz (Echium russicum), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a Janka tarsóka (Thlaspi jankae) és a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) állományaira; A területen található sztyepp vegetációs mozaikok (6240 ill. 40A0) fenntartása érdekében a növekvő cserjéseket – vegetációs időn túl végzett – bozótirtással kell részlegesen visszaszorítani. 2. TOVÁBBI CÉLOK Gyepkezelések során a szegélycserjések, cserjés sávok és foltok részleges kímélete (különösen a sárga gyapjasszövő /Eriogaster catax/ állományai érdekében); A szubpannon sztyeppek piros kígyószisz (Echium russicum), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) és leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) élőhelyéül szolgáló állományrészeinek speciális kezelése, a gyep és a fűavar borításának csökkentését szolgáló módszerekkel; A terület mellett lévő út mellől terjedő inváziós akác (Robinia pseudo-acacia) terjedésének megakadályozása mechanikai, szükség esetén vegyszeres módszerekkel; A területet ölelő mezőgazdasági területről érkező káros hatások csökkentése (vegyszer és műtrágyahasználat területi szabályozásával, kisebb vegyszerhasználatot igénylő kultúrák preferálásával).

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20043
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY