Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20034

1.3 Site name

Balatonendrédi dombok

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.981111
Latitude:46.855833

2.2 Area [ha]

158.9700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3270  info      3.35  0.00 
5130  info      10  0.00 
6250  info      45  0.00 
6440  info      0.00 
91G0  info      11.6  0.00 
91H0  info      2.38  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina         
I1088Cerambyx cerdo         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis         
I1074Eriogaster catax         
I1083Lucanus cervus         
I1060Lycaena dispar               
M1324Myotis myotis         
M1303Rhinolophus hipposideros         
M1335Spermophilus citellus               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Myotis brandtii                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N0970.00
N1015.00
N1610.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Extending dry steppic grasslands predominate the site. The valley is covered by seminatural fish-ponds and humid-mesophile vegetation. At the top of the hill near-natural forest of hairy oak lives.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Szubpannon sztyeppék 6240 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 91H0 Fajok: Közönséges ürge (Spermophilus citellus) Very valuable habitat because of its Spermophilus citellus population. The surrounding holiday zone of Balaton plus the seminatural mesophile grasslands, wetlands and forests add importance to the territory.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HI01i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate (Address: H-8229 Csopak, Kossuth utca 16. Tel:+36 87 555 260 Fax: +36 87 555 261)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a szubpannon sztyeppék és a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel társulásokra. A közösségi jelentőségű védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel az ürge csökkenő létszámú állományára. További célok és végrehajtandók: A pannon molyhos tölgyes élőhelyek erdőállományát megőrzése, a jelölő erdőtársulás aránya ne csökkenjen, ha lehet növekedjen. Az elsődleges rendeltetésnek a természetvédelmi célt megadása, a bennük folytatott erdőgazdálkodás mielőbb átalakítása szálaló módszerre. Esetlegesen szükségessé váló beavatkozások nyomán a felújítás csak a jelölő társulásra jellemző fajokkal történjen, természetes módszerekkel. Abiotikus katasztrófák (pl.: tűzkár) elhárítása, illetve a biológiai károsítók elleni fokozott védelem biztosítása. A megjelenő inváziós növényfajok, így az akác, bálványfa visszaszorítása, a bálványfa teljes kiirtása. A cserjeszintek és az erdőszéli cserjés sávok megtartása madár fészkelőhelyek szempontjából kívánatos. Idős, odvas, valamint álló és dőlt holtfa állomány megtartása a jelölő erdőtársulásokban. Szubpannon sztyeppek maradványain művelésiág váltás nem engedélyezhető. Szubpannon sztyeppek maradványain a spontán erdősülés csak a közösségi jelentőséggel bíró fajok példányainak megjelenésére korlátozva jelenhet meg mintegy fás legelő felé történő átalakulás célállományaként. Egyéb spontán erdősülést megakadályozása, különösen a bálványfát és az akácot irtani szükséges, és a becserjésedést is fel kell számolni. Szubpannon sztyeppek maradványain nem kívánatos az erdősítés. Az ürge szempontjából szükséges alacsony növényzet biztosítására a legeltetés fenn tartása, vagy a kaszálási technológiát a faj érdekének alárendelve történő kialakítása. Magaskórós szegélytársulások megőrzése érdekében az élőhelyeken a művelési ág nem megváltoztatható, területe nem csökkenhet.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY