Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20036

1.3 Site name

Ordacsehi berek

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.610556
Latitude:46.754167

2.2 Area [ha]

749.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      26.3  0.00 
6440  info      19  0.00 
7210  info      280  0.00 
7230  info      42  0.00 
91E0  info      19.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina         
P4081Cirsium brachycephalum    300  500         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis         
M1355Lutra lutra           
F1145Misgurnus fossilis               
M1318Myotis dasycneme         
M1324Myotis myotis         
F1134Rhodeus sericeus amarus               
I4026Rhysodes sulcatus         
A1993Triturus dobrogicus         
F2011Umbra krameri         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0620.00
N0750.00
N1030.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The Ordacsehi-berek is a typical remnant of the ancient wetlands of South-Balaton-plane with Cladium fens and Molinia meadows. The large part covered by reed stands or carex stands and others by mesophile-humid grasslands. The small standing waters in the reeds and the drains are also typical wet habitats of the landscape.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival 7210 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3150 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6440 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion coeruleae) 6410 Fajok: (magyar név, tudományos név, kormányrendelet szerinti sorrend) Lápi póc (Umbra krameri) In the Balaton holiday area the near-natural places like this site are very rare. It conserves the habitats of earlier wetlands which once existed on the southern side of Lake Balaton and many of these habitats are listed in the Annex.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA03.03i
LA04.03i
LF03.01i
MH01i
HI01i
MK01.03i
MK02.01i
LM01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate (Address: H-8229 Csopak, Kossuth utca 16. Tel:+36 87 555 260 Fax: +36 87 555 261)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: a területen élő védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is egyedülálló természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása különös tekintettel a sík- és dombvidéki kaszálórétekre, a kékperjés láprétekre, a mocsárrétekre, a puhafás ligeterdőkre, éger- és kőrisligetekre, láperdőkre a közösségi jelentőségű növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a következő fajokra: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum),), vidra (Lutra lutra), mocsári teknős (Emys orbicularis), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), réti csík (Misgurnus fossilis), lápi póc (Umbra krameri). További célok és végrehajtandók: - A megmaradt vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátását biztosítani kell különös tekintettel a terület mocsárrétekkel és láprétekkel borított részein. - abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása. - az inváziós növényfajok, így a Solidago sp. visszaszorítása és az ezüstfa teljes kiirtása. - A terület nyílt vizekkel rendelkező részein a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), réti csík (Misgurnus fossilis), lápi póc (Umbra krameri), a vöröshasú unka (Bombina bombina), a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) és a mocsári teknős (Emys orbicularis) állományai érdekében ezen víztestek halászati hasznosítása, minden tóépítés jellegű beavatkozás, mederkotrás stb. tilos. A víztesteket érintő minden beavatkozás csak természetvédelmi érdekből végezhető. - A telepesen fészkelő madarak - a nagy kócsag (Egretta alba), a vörös gém (Ardea purpurea), a bölömbika (Botaurus stellaris), valamint a cigányréce (Aythya nyroca) érdekében, a területen biztosítani kell a megfelelő vízszinteket. A nádaratást a fészektelepek figyelembevételével lehet végezni. A fészektelepek zavartalanságát biztosítani kell.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No information provided

SITE DISPLAY