Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20044

1.3 Site name

Boronka-melléke

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.489167
Latitude:46.488611

2.2 Area [ha]

11491.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2340  info      11.49  0.00 
3160  info      114.91  0.00 
6410  info      114.91  0.00 
6440  info      574.57  0.00       
91E0  info      574.57  0.00 
91F0  info      1149.14  0.00 
91L0  info      1149.14  0.00 
91M0  info      574.57  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa          DD 
A1188Bombina bombina          DD 
I4045Coenagrion ornatum          DD       
R1220Emys orbicularis    200  300   
I1052Hypodryas maturna          DD       
I1083Lucanus cervus          DD       
M1355Lutra lutra    30  30   
I1060Lycaena dispar               
I1061Maculinea nausithous          DD       
I1059Maculinea teleius          DD 
I4026Rhysodes sulcatus         
A1993Triturus dobrogicus          DD       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Parnassius mnemosyne                     
Proserpinus proserpina                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N072.00
N0910.00
N105.00
N1650.00
N2030.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mainly mesophile broadleaved forests on sand. In the forests small opened dry grasslands are on the ridges of sand and small wet habitats with water surfaces, fens and marshes in the deepest relieves. The artificial plantations of indigenous and alien species are common.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 2340 *Pannon kilúgozódott dűnék 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Rhysodes sulcatus Lutra lutra Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) Aldrovanda vesiculosa Prominent habitats are the beech, alder and oak-hornbeam forests of the plain area and the wet habitats especially the bog stands. The territories diversity is high in species and habitats too.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MF03.01i
HI01i
MK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU001.00
HU9999.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: Terület szárazodásának mérséklése a helyi erózióbázisnak tekinthető vízfolyások (Boronka, Aranyos) további medermélyülésének megakadályozásával, valamit vízvisszatartás által. Természetkímélő erdőgazdálkodási módok meghonosítása. Erdők természetességének javítása, folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás, holtfa mennyiségének növelése, bükk egyedek kímélete. Őshonos fafajokból, lábon álló és fekvő holtfa állandó jelenlétének biztosítása. Erdőrészlet szinten a termőhelynek megfelelő eleggyel, lehetőleg változatos korú, többszintű faállományt eredményező gazdálkodás bevezetése. Inváziós növényfajokfajok térfoglalásának visszaszorítása, kiemelten a bálványfáé. Vízfolyások természetességének javítása a szabályozás által kizárt régi mederszakaszok, meanderek revitalizációja útján. Közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek megőrzése és helyreállítása a beerdősödés visszaszorításával, valamint a legeltetés biztosításával. További célok és célkitűzések: Az őshonos fajokból álló állományok természetes felújulásának elősegítése céljából a vadlétszám csökkentésére. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű fészkelő madárfajok (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra) védelmére fészek körüli pufferzóna kijelölése. A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20044
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY