Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUDI10004

1.3 Site name

Jászkarajenői puszták

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Ipoly National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.020600
Latitude:47.051700

2.2 Area [ha]

10433.7900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU10Közép-Magyarország
HU32Észak-Alföld
HU33Dél-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA293Acrocephalus melanopogon     
BA052Anas crecca    10  200   
BA055Anas querquedula     
BA055Anas querquedula    40   
BA043Anser anser    10  20   
BA255Anthus campestris    10  20   
BA404Aquila heliaca     
BA404Aquila heliaca     
BA029Ardea purpurea    10   
BA060Aythya nyroca  X   10   
BA060Aythya nyroca    10  30   
BA021Botaurus stellaris    10   
BA133Burhinus oedicnemus     
BA403Buteo rufinus     
BA224Caprimulgus europaeus    10  12   
BA031Ciconia ciconia    10   
BA081Circus aeruginosus    10  15   
BA084Circus pygargus  X    
BA231Coracias garrulus    11  50   
BA027Egretta alba    50   
BA511Falco cherrug     
BA097Falco vespertinus    10  15   
BA153Gallinago gallinago     
BA075Haliaeetus albicilla     
BA131Himantopus himantopus     
BA022Ixobrychus minutus     
BA338Lanius collurio    11  50   
BA339Lanius minor    11  50   
BA156Limosa limosa    10   
BA160Numenius arquata    20  80   
BA214Otus scops    20   
BA323Panurus biarmicus     
BA151Philomachus pugnax    100  600   
BA140Pluvialis apricaria    100  500   
BA008Podiceps nigricollis     
BA120Porzana parva     
BA118Rallus aquaticus    10  12   
BA132Recurvirostra avosetta     
BA162Tringa totanus    10  15   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Astragalus asper                   
Astragalus excapus                   
Centaurea sadleriana                   
Iris pumila                   
Lacerta agilis                   
Orchis coriophora                   
Orchis palustris                   
Pelobates fuscus                   
Plantago schwarzenbergiana                   
Rana esculenta                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0998.00
N161.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Four larger and approximately a dozen minor patches of alkaline pastures, separated by enclosed arable lands. The large number of alkaline plains and alkaline lakes is characteristic. Jászkarajenői-halastó (Jászkarajenői Fishpond) was constructed by the use of a circular dam and serves as the most important migratory area for the birds in the region. Some abandoned rice fields are also present in the area.

4.2 Quality and importance

„Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása": Költő fajok: Bölömbika (Botaurus stellaris), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Cigányréce (Aythya nyroca), Pusztai ölyv (Buteo rufinus), Kék vércse (Falco vespertinus), Barna rétihéja (Cicrus aeruginosus), Haris (Crex crex), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Nagy goda (Limosa limosa), Szalakóta (Coracias garrulus), Kis őrgébics (Lanius minor), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Piroslábú cankó (Tringa totanus). Vonuló madárfajok: Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Aranylile (Pluvialis apricaria), Nagy póling (Numenius arquata). A mosaic of larger and smaller grasslands.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA07i
MC02i
HD01.01i
HD01.02i
HD02.01i
ME01.03i
HE03.01i
ME04.01i
HF03.01i
MF04i
MG01.02i
HJ02.02i
HJ02.10i
HJ02.12i
HK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA04i
ME01.03i
ME04.01i
MG01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Duna-Ipoly National Park Directorate Address: H-1121 Budapest, Költő u. 21.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.pecifikus célok: Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a szalakótát (Coracias garrulus), az ugartyúkot (Burhinus oedicnemus), a nagy godát (Limosa limosa) a bölömbikát ( Botaurus stellaris), a cigányrécét (Aythya nyroca), a pusztai ölyvet (Buteo rufinus) és a kerecsensólymot (Falco cherrug), a kék vércsét (Falco vespertinus). A jó állapotú gyep, nádas, mocsár élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos extenzív tanyás földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása. Kisvizek, szikes tavak és egyéb vízállásos élőhelyek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Invazív fajok, különösen a selyemkóró, fehér akác, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése a szántóterületeken. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás,) megszüntetése. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében. MTÉT terület támogatási rendszerének bővítése a jelölő fajok érdekében, minél több gazdálkodó bevonása a programba

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY