Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDI20024

1.3 Site name

Tápiógyörgye-újszilvási szikesek

1.4 First Compilation date

2003-11

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Ipoly National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.001389
Latitude:47.311389

2.2 Area [ha]

1743.5800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU10Közép-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      670  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
P4081Cirsium brachycephalum    20000  20000   
F1149Cobitis taenia    3000  4000   
R1220Emys orbicularis    11  50   
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar               
F1145Misgurnus fossilis    251  500   
M2633Mustela eversmannii          DD 
F1134Rhodeus sericeus amarus    1000  2000   
M1335Spermophilus citellus    50  100   
A1993Triturus dobrogicus         
F2011Umbra krameri    11  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aster punctatus    251  500               
Astragalus asper    51  100               
Bufo viridis                   
Centaurea sadleriana    251  500               
Hyla arborea                   
Iris spuria    51  100               
Lacerta agilis                   
Limosa limosa    11  50               
Ornithogalum pyramidale    251  500               
Pelobates fuscus    101  250               
Tringa totanus    11  50               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.00
N075.00
N0940.00
N1020.00
N1225.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

An ensemble of large alkaline pastures and meadows, alkaline lakebeds under water in spring and enclosed ploughlands. The regulated water of the Egyesült-Tápió (United Tápió River) flanked by a causeway on one side, rises and floods large areas when the rivers Tisza and Zagyva inundate. Pastures are ramified by several canals. Woodlands are scarce, mainly represented by black locust and Eleagnus angustifolia groves next to the former farms.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), lápi póc (Umbra krameri), Közösségi jelentőségű növényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) A site of nice alkaline plains and ponds.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA07i
MD01.01i
ME03.01i
HF02.03i
HF03.01i
MG01.02i
HJ01i
MJ02.10i
MJ02.11i
HJ02.12i
HK01.03i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
HF03.01i
MG01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Duna-Ipoly National Park Directorate Address: H-1121 Budapest, Költő u. 21.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található ürge, lápi póc, és a kisfészkű aszat állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek. Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek legeltetésbe vonása. A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerét, különösen a tápiógyörgyei Gulya-gyep területén szükséges kidolgozni és megvalósítani. Az Ilike-ér Egyesült- Tápióból történő tartós vízellátását szükséges kidolgozni és megvalósítani. A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása. A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDI20024
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY