Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUFH20006

1.3 Site name

Dudlesz-erdő

1.4 First Compilation date

2003-05

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Fertő-Hanság National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.571900
Latitude:47.730600

2.2 Area [ha]

1091.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6190  info      0.00       
6210  info      11.36  0.00 
6240  info      0.07  0.00 
6510  info      2.03  0.00 
91G0  info      371.24  0.00 
91M0  info      262.05  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
M1323Myotis bechsteinii          DD 
M1321Myotis emarginatus          DD 
M1324Myotis myotis          DD 
P2093Pulsatilla grandis    1500  3000   
M1303Rhinolophus hipposideros          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Centaurea stenolepis      30               
Coronella austriaca    20                 
Globularia cordifolia      100               
Iris graminea    500                 
Lacerta agilis    2000                 
Pulmonaria angustifolia      50               
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans    100                 
Rhamnus saxatilis      100               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N092.00
N114.00
N1663.00
N2030.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Dry and semi-dry grasslands and pannonian hardwood forests with turkey oak, sessile oak and hornbeam. Some stands of Quercus pubescens are included as well.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: Élőhelytípusok Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal* (91G0) Pannon cseres-tölgyesek (91M0) Fajok Szarvasbogár (Lucanus cervus) (1083) Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Élőhelytípusok Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (6210) Szubpannon sztyeppék* (6240) Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal* (91G0) Pannon cseres-tölgyesek (91M0) Fajok Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) (2093) Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) (1303) Pisze denevér (Barbastella barbastellus) (1308) Közönséges denevér (Myotis myotis) (1324) Dry and semi-dry grasslands and pannonian hardwood forests with turkey oak, sessile oak and hornbeam. Some stands of Quercus pubescens are included as well. There are small populations of Globularia cordifolia and Rhamnus saxatilis.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
HB02.01.02i
HB02.02i
HB02.04i
MC01.01.01i
LD01.01i
LD01.02i
ME01.01o
HF03.01.01i
LF04.01i
MG01.02i
LG01.04.03i
LI01i
MJ01i
MJ01o
MK01.03o
HK01.03i
HK02i
MMi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
LB01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU000.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A természetközeli erdőművelési technológiák fokozatos bevezetése a teljes területen. A nagyvad, elsősorban a vaddisznó és a szarvas, okozta természetvédelmi károk csökkentése A terület infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme, a környező természeti területekkel meglévő ökológiai kapcsolatok fenntartása, szükség esetén helyreállítása Specifikus célok: Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) Állapotuk fenntartása rendszeres kaszálással és legeltetéssel. Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190), Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (6210) és Szubpannon sztyeppék* (6240) A beerdősülés, a túlzott cserjésedés és a fűavar felhalmozódás megakadályozása a meglévő élőhelyeken. A látogatók okozta taposási kár mérséklése, illetve megszüntetése. Az állományokban élő özönnövények, különösen az akác és a bálványfa, eltávolítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása. Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal* (91G0) és Pannon cseres-tölgyesek (91M0) Folyamatos, a természetes erdőképnek (fajösszetétel, szerkezet, koreloszlás) megfelelő erdőborítás biztosítása az élőhely-típusoknak megfelelő termőhelyeken. A nagy kiterjedésű (>1-2 ha) fiatalosok, tarvágások és véghasználati területek kialakulásának megelőzése, a már meglévőkön természetes erdőképnek megfelelő erdők kialakítása. Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben történő biztosítása (megőrzése) a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében. Erdőszegélyek kímélete az erdőhasználat során. Az állományokban meglévő, de ott természetes körülmények között nem élő fajok, elsősorban az özönnövények (pl. akác, bálványfa) eltávolítása, illetve megtelepedésük megakadályozása. Az állományok közötti nem őshonos fafajú ültetvények fokozatos átalakítása a termőhelynek megfelelő honos fafajú erdővé. Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) Az ismert lelőhelyeken és környékükön a fűavar rendszeres eltávolítása és az akác kiirtása. Az állományok virágzási időben történő rendszeres ellenőrzése, őrzése. Denevér fajok (Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis myotis) A búvóhelynek alkalmas odvas fák megőrzése az erdészeti munkák során. A denevér állomány felmérése, a fajok számára különösen alkalmas területek lehatárolásával. A denevér állomány faunisztikai felmérése, a fajok számára különösen alkalmas területek lehatárolásával. Szarvasbogár (Lucanus cervus) és nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben történő biztosítása (megőrzése) a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUFH20006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY