Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUFH20009

1.3 Site name

Gönyüi-homokvidék

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2011-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Fertő-Hanság National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.804700
Latitude:47.717800

2.2 Area [ha]

2880.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU21Közép-Dunántúl
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6260  info      537.86  0.00 
91F0  info      2.88  0.00 
91I0  info      72.02  0.00 
91M0  info      8.64  0.00 
91N0  info      17.29  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4013Carabus hungaricus         
I1088Cerambyx cerdo          DD 
I1086Cucujus cinnaberinus         
P4098Iris humilis ssp. arenaria    10000  10000   
I1083Lucanus cervus    100  500    DD 
M1324Myotis myotis          DD       
A1993Triturus dobrogicus    1000  1100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis    2000  3000               
Ammobiota festiva    10  100               
Bufo viridis    1000                 
Dianthus arenarius ssp. Borussicus                   
Elaphe longissima    1000                 
Hyla arborea    1000                 
Lacerta agilis    1000                 
Lacerta viridis    1000                 
Nyctalus noctula    1000                 
Ophrys sphegodes    100  200               
Orchis coriophora      100               
Orchis morio    1000                 
Oxytropis pilosa    100000                 
Pelobates fuscus    1000                 
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans    100  200               
Rana dalmatina    1000                 
Rana esculenta    1000                 
Zerynthia polyxena    100                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0950.00
N101.00
N121.00
N162.00
N2046.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Specific sites of Pannonic inland sand dunes with grasslands, some thickets and mixed oak forests.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: Élőhelytípusok Pannon homoki gyepek (6260) Fajok magyar futrinka (Carabus hungaricus) (4013) homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) (4098) Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Élőhelytípusok Pannon homoki gyepek (6260) Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) (91I0) Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) (91N0) Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0) Pannon cseres-tölgyesek (91M0) Fajok nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) (1088) szarvasbogár (Lucanus cervus) (1083) Specific sites of Pannonic inland sand dunes with grasslands, some thickets and mixed oak forests. It supports viable populations of some threatened plant species, including Orchis coriophora and Ophris sphegodes.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
LB01.02i
HB02.01.02o
HB02.02i
HB02.04i
LB07i
LD01.01i
LD01.02i
ME01.01o
ME02o
ME02i
HF03.01.01i
MG01.02i
MG01.03i
MG04.01i
LI01i
MJ01o
MJ01i
MK01.03i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01i
HB02.01.01i
ME06.01i
MG04.01i
MG04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9970.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A természeteshez hasonló erdőssztyepp nagy területen történő helyreállítása. A nagyvad, elsősorban a vaddisznó és a szarvas, okozta természetvédelmi károk csökkentése A terület látogatásából és a területen történő mozgásból (pl. gépjárművek, gyalogosok, lovasok, kerékpárosok) adódó károk mérséklése. A környező természeti és mezőgazdasági területekkel meglévő ökológiai kapcsolatok fenntartása, szükség esetén helyreállítása, a jelölő értékek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. A területen található mesterséges élőhelyek (pl. vadföldek, faültetvények) fokozatos átalakítása a termőhelynek megfelelő természetes élőhely-típussá. A területen található felhagyott bányaterületek természetvédelmi célú rehabilitációja. Specifikus célok: Pannon homoki gyepek (6260) • A meglévő, jó természetességű homoki gyepek állapotának megőrzése. • A degradált vagy özönnövényekkel fertőzött homoki gyepek helyreállítása. • A beerdősülés, a túlzott cserjésedés, a tápanyag és a fűavar felhalmozódás megakadályozása. • Az állományokban élő özönnövények eltávolítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása. Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) (91I0) • Folyamatos, a természetes erdőképnek megfelelő erdőborítás fokozatos kialakítása az élőhely-típusnak megfelelő termőhelyeken. • Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa megőrzése a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében. • Erdőszegélyek kímélete az erdőhasználat során. • Az állományokban meglévő, de ott természetes körülmények között nem élő fajok, elsősorban az özönnövények (pl. fenyőfélék, akác, bálványfa) eltávolítása, illetve megtelepedésük megakadályozása. Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) (91N0) • Az állományok kiterjedésének növelése az élőhely-típusnak megfelelő termőhelyeken. • Folyamatos, a természetes erdőképnek megfelelő erdőborítás fokozatos kialakítása. Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0) • Az állományokban meglévő, de ott természetes körülmények között nem élő fajok, elsősorban az özönnövények (pl. zöld juhar, akác, bálványfa, japánkeserűfű-félék) eltávolítása, illetve megtelepedésük megakadályozása. • Folyamatos, a természetes erdőképnek megfelelő erdőborítás fokozatos kialakítása. Pannon cseres-tölgyesek (91M0) • Folyamatos, a természetes erdőképnek megfelelő erdőborítás fokozatos kialakítása az élőhely-típusoknak megfelelő termőhelyeken. • Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben történő biztosítása (megőrzése) a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében. • Erdőszegélyek kímélete az erdőhasználat során. • Az állományokban meglévő, de ott természetes körülmények között nem élő fajok, elsősorban az özönnövények (pl. akác, bálványfa) eltávolítása, illetve megtelepedésük megakadályozása. homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) • A faj terjesztése a korábbi előfordulási területen (kipusztult) és a faj számára alkalmas termőhelyeken. denevér fajok (Nyctalus noctula, Myotis myotis) • A búvóhelynek alkalmas odvas fák megőrzése az erdészeti munkák során. kétéltű fajok (Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana dalmatina, Rana esculenta, Bufo viridis) • Szaporodó helyek legalább a jelenlegi állapotban való megőrzése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUFH20009
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY