Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUFH20013

1.3 Site name

Határ-menti erdők

1.4 First Compilation date

2003-07

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Fertő-Hanság National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.698300
Latitude:47.516700

2.2 Area [ha]

2252.8300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      2.1  0.00 
91E0  info      10.1  0.00 
91G0  info      513.3  0.00 
91M0  info      612  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
I1088Cerambyx cerdo         
I4045Coenagrion ornatum    10  100    DD 
I1074Eriogaster catax    10  100   
I1052Hypodryas maturna    10  100   
I1083Lucanus cervus          DD 
M1323Myotis bechsteinii          DD 
M1307Myotis blythii          DD 
M1321Myotis emarginatus          DD 
M1324Myotis myotis          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Calamintha sylvatica                   
Corydalis pumila                   
Eranthis hyemalis                   
Falco columbarius                   
Fraxinus angustifolia ssp. hungarica                   
Iris variegata                   
Listera ovata                   
Orchis purpurea                   
Primula veris                   
Scilla vindobonensis                   
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N101.00
N1660.00
N1710.00
N1910.00
N2019.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Mostly forested area with pannonic types of mixed hardwood forests, including some extensive fruit tree stands, Castanea trees, dry and humid grasslands. There are some small running waters too. The sites have not experienced strong human impact for the last decades because of the vicinity of the Austrian border (ofrmer 'iron curtain').

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: Élőhelytípusok Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal* (91G0) Pannon cseres-tölgyesek (91M0) Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai (6430) Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* (91E0) Fajok Szarvasbogár (Lucanus cervus) (1083) Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) (1074) Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) (1052) Mostly forested area with pannonic types of mixed hardwood forests, including some extensive fruit tree stands, Castanea trees, dry and humid grasslands. There are some small running waters too. The sites have not experienced strong human impact for the last decades because of the vicinity of the Austrian border (ofrmer 'iron curtain').

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MB01.02i
HB02.01.02i
MB02.02i
HB02.04i
HF03.01.01i
LI01i
MMo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01i
MB01.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
HU00100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A nagyvad, elsősorban a vaddisznó és a szarvas, okozta természetvédelmi károk csökkentése A területrészek további fragmentációjának megelőzése, illetve megakadályozása. A természetközeli erdőművelési technológiák fokozatos bevezetése a teljes területen Specifikus célok: Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal* (91G0) és Pannon cseres-tölgyesek (91M0) • Folyamatos, a természetes erdőképnek (fajösszetétel, szerkezet, koreloszlás) megfelelő erdőborítás fokozatos kialakítása az élőhely-típusoknak megfelelő termőhelyeken. • A terület adottságaihoz mérten nagy kiterjedésű, egy tömbben lévő véghasználati területek, illetve közel egykorú fiatalosok kialakulásának megelőzése, a már meglévőkön természetes erdőképnek megfelelő erdők kialakítása. • Az állományokban előforduló vagy spontán megjelenő közönséges nyír (Betula pendula) és rezgőnyár (Populus tremula) egyedek és csoportok kímélete a fahasználatok során, a hozzájuk kötődő fajok védelme érdekében. • Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben történő biztosítása (megőrzése) a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében. • A termőhelyen lévő homogén fenyvesek és akácosok fokozatos átalakítása a termőhelynek megfelelő lombos vagy fenyőelegyes lombos állománnyá. • A vegyszeres gyomirtás (elsősorban siskanád és szeder ellen) megelőzése megfelelő erdőműveléssel az aljnövényzet védelme érdekében. • Az állományokban meglévő, de ott természetes körülmények között nem élő fajok, elsősorban az özönnövények (pl. akác, zöld juhar) eltávolítása, illetve megtelepedésük megakadályozása. Kardos-ér • A part menti vegetáció, elsősorban a magaskórósok és puhafaligetek helyreállítása. • A természetes mederfejlődés biztosítása. • A természetes ártér helyreállítása. • A patak mentén élő özönnövények, különösen a gyalogakác, az akác és a japánkeserűfű fajok, eltávolítása és ismételt megtelepedésük megelőzése. Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) • A tápnövények (Ligustrum vulgare, Fraxinus sp, Veronica sp.) biztosítása az üde termőhelyeken. Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) • A területen erdőszegélyben (és a szomszédos szántók közötti mezsgyékben) található cserjések, töviskések fenntartása, a záródás meggátlása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY