Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20035

1.3 Site name

Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.247222
Latitude:47.721667

2.2 Area [ha]

1433.3400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6260  info      1.7  0.00       
6440  info      0.9  0.00       
7230  info      2.4  0.00       
91E0  info      2.5  0.00       
91F0  info      237  0.00 
91I0  info      152  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    1000  3000         
I1078Callimorpha quadripunctaria               
I1088Cerambyx cerdo         
I1086Cucujus cinnaberinus         
R1220Emys orbicularis    20  80         
I1074Eriogaster catax         
I1052Hypodryas maturna    10000  15000   
P4097Iris aphylla ssp. hungarica    50   
I1083Lucanus cervus               
I1059Maculinea teleius               
P4110Pulsatilla pratensis ssp. hungarica    50   
A1993Triturus dobrogicus               
I1014Vertigo angustior         
I1016Vertigo moulinsiana         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anguis fragilis                   
Apamea syriaca tallosi                   
Argynnis pandora                   
Ciconia nigra                   
Coscinia cribraria                   
Elaphe longissima                 
Felis sylvestris                 
Hottonia palustris                   
Lilium martagon                   
Staurophora celsia                   
Zootoca vivipara               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N101.00
N151.00
N1660.00
N2035.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91I0 *Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) Fajok: Iris aphylla subsp. hungarica Pulsatilla pratensis subsp. hungarica Eriogaster catax Euphydryas maturna Vertigo angustior Cerambyx cerdo It is a continous large forest, which includes a 300 ha undisturbed part. It is special since there is Fraximo-Ulmetum forest grown on sandy soil with some other sandy forests.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07o
HA10.01o
LB01.01o
HB02.01.02o
LB02.01.02o
HB02.04o
HB03o
LB04o
MDo
LD01.01o
HF03.01I
MJ01.01b
HK01.03B
LK03.02i
MK05.02i
HM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA10.01o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9922.00

5.3 Site designation (optional)

It is an 3200 ha continous forest which grow over the country boundary. The nature-like sandy Fraxino-Ulmetum forests, the alkaline oak-forests and the other sandy forests are unique.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: A homoki tölgyes erdők fenntartása, különös tekintettel az erdőssztyep jellegű és üde, természetközeli állományokra. Őshonos fafajú állományokban a kiterjedt tarvágásos véghasználatok mellőzése, folyamatos erdőborítás fenntartása, természetközeli vegyes korösszetételű állományok kialakítása. A felújításokban a teljes talajelőkészítés és tuskózás (az akácos állományokat kivéve) elhagyása. A talaj és az aljnövényzet bolygatását a lehető legkisebbre javasolt csökkenteni. Javasolt természetközeli felújítási és ápolási módok kísérletes kidolgozása. Arra alkalmas részeken őserdő jellegű, gazdálkodásmentes állományok kialakítása és fenntartása. Természetes cserjeszint kímélete. Lábon száradó faegyedek és a holt fa megfelelő mennyiségű meghagyása. A tájidegen erdőállományok fokozatos, őshonos állományra cserélése. A természetközeli/féltermészetes erdőállományokból a tájidegen fafajok (akác, kései meggy, fekete dió, zöld juhar, gyalogakác stb.) egyedeinek eltávolítása. Ennek során a sarj vagy újulatképzés megakadályozása Az inváziós fajok (akác, kései meggy, zöld juhar, selyemkóró, aranyvessző fajok, amerikai kőris) visszaszorítása, szükség esetén rendszeres beavatkozásokkal. A jelölő erdei élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértékének csökkentése. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok (pl. akác) telepítése még szántókon sem javasolt, illetve nem is újíthatók fel. Az erdőszytepp jellegű állományokban a tisztások szükség szerinti cserjétlenítése, természetközeli erdőszegélyek, tisztások kímélete és fejlesztése. A keményfás ligeterdőkben az erdőszegélyek kímélete, tarvágás mellőzése, különös tekintettel a díszes tarkalepke állományainak megőrzése érdekében. A természetközeli erdei aljnövényzet megóvása, a természetes felújulás segítése érdekében (taposás, túrás, rágási kár megelőzése végett) a területen a nagyvad egyedszámának megfelelő szinten tartása, különös tekintettel a vaddisznóra. Szükség esetén a természetes erdődinamikát veszélyeztető vadlétszám mesterséges apasztása. Fajmegőzési program keretében a magyar kökörcsin és a magyar nőszirom állományok mesterséges növelése. Az erdő területét vagy területének intaktságát csökkentő, nem a jelölő erdei élőhelytípus természetvédelmi helyzetének javítását szolgáló beruházások mellőzése. A határsáv fenntartása során a talajt nem bolygató, vegyszermentes módszerek alkalmazása (kíméletes kaszálás, cserjeirtás); A területen található csatornákon a vízvisszatartó műtárgyak megfelelő üzemeltetése, szükség esetén új műtárgyak kialakítása a természetes vízkészlet megtartása érdekében. A csatornák kotrásának mellőzése. The management plan of the area is under construction.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20035
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY