Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUKM10001

1.3 Site name

Kígyósi-puszta

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Körös-Maros National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.148100
Latitude:46.590300

2.2 Area [ha]

8771.9300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU33Dél-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata           
BA056Anas clypeata    50  100         
BA052Anas crecca    400  1500   
BA053Anas platyrhynchos    20000   
BA053Anas platyrhynchos    30  30   
BA055Anas querquedula    25  30   
BA055Anas querquedula    200   
BA051Anas strepera           
BA041Anser albifrons    6500   
BA404Aquila heliaca           
BA404Aquila heliaca     
BA089Aquila pomarina               
BA029Ardea purpurea     
BA222Asio flammeus     
BA222Asio flammeus      50   
BA060Aythya nyroca    15   
BA060Aythya nyroca      10   
BA021Botaurus stellaris         
BA196Chlidonias hybridus    50   
BA197Chlidonias niger     
BA031Ciconia ciconia    30  90   
BA030Ciconia nigra    20  56   
BA080Circaetus gallicus    10   
BA081Circus aeruginosus    20  25   
BA082Circus cyaneus         
BA084Circus pygargus         
BA207Columba oenas    400  1000   
BA231Coracias garrulus    15  25   
BA122Crex crex               
BA027Egretta alba               
BA097Falco vespertinus    10   
BA097Falco vespertinus    140   
BA127Grus grus    1000  1500   
BA131Himantopus himantopus    75   
BA338Lanius collurio    15  25   
BA339Lanius minor    10  15   
BA156Limosa limosa    20  40   
BA156Limosa limosa    1500   
BA160Numenius arquata               
BA158Numenius phaeopus    600   
BA023Nycticorax nycticorax      30   
BA140Pluvialis apricaria    1300   
BA119Porzana porzana      30   
BA118Rallus aquaticus         
BA193Sterna hirundo               
BA166Tringa glareola         
BA162Tringa totanus    10  20   
BA162Tringa totanus    100  150   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aster sedifolius                     
Bufo viridis                     
Cirsium furiens                     
Helix pomatia                       
Hyla arborea                     
Lacerta agilis                     
Muscardinus avellanarius                     
Ornithogalum pyramidale                     
Pelobates fuscus                     
Plantago schwarzenbergiana                     
Ranunculus illyricus                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0370.00
N0915.00
N159.00
N165.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site consists of salt grasslands and fragmented forests surrounded by arable lands. The site includes more than twenty tumuluses that give characteristic view to the landscape.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél az alábbi közösségi jelentőségű fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Bölömbika (Botaurus stellaris), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Böjti réce (Anas querquedula), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Kék vércse (Falco vespertinus), Daru (Grus grus), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Nagy goda (Limosa limosa), Kis póling (Numenius phaeopus), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Szalakóta (Coracias garrulus), Kis őrgébics (Lanius minor) The humid northern part of the site is important for breeding and migratory waterfowl, while the other, dryer parts provide a typical habitat for grassland and farmland bird species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03i
LA03.03i
LA04.01i
MA04.03i
HA07b
MA08b
LB02.01.02i
LB02.02i
LB02.03i
LB02.04i
MD01.02b
LD01.04o
MD02.01.01i
ME01i
ME03i
HI01b
HJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA04i
LB02.01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0048.00
HU9952.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Körös-Maros National Park Directorate Szarvas Anna-liget 1. 5540 Hungary Phone.: (36) 66 313-855 Fax: (36) 66 311-658 E-mail: kmnpi@szarvas.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A mezei élettérhez kötődő közösségi jelentőségű fajok és a közösségi jelentőségű ragadozómadárfajok zsákmányállatainak állományának fenntartása érdekében az extenzív szántóföldi termesztéstechnológia támogatása az arra alkalmas területeken. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUKM10001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY